Tiedote Urpolan koulun sisäilmasta

Tämä tiedote on kooste aikaisemmista Urpolan koulun sisäilmatyöryhmän tiedotteista, joita on lisäksi pyritty tarkentamaan tämänhetkisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Urpolan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 10.4.2017. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta.

Urpolan koulun luokkiin on tehty sisäilmatutkimuksia kesällä 2017 sekä tarkentavia lisätutkimuksia vuoden 2017 loppupuolella. Tehdyissä tutkimuksissa on havaittu tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatua heikentävästi sekä aiheuttaa oireilua tiloissa oleskeville. Merkittävimmät yksittäiset tekijät ovat mikrobivauriot välipohjarakenteen reuna-alueilla, rakenteissa havaitut mineraalivillakuitulähteet, rakenteiden ilmavuodot sekä kellarikerroksen paikoittaiset aistinvaraiset havainnot käytävän muovimaton vaurioituimisesta.

Sisäilmatutkimusten yhteydessä havaittiin alueellinen vesivahinko luokkien 206, 306 alueella sekä kyseisten tilojen käytävien osilla. Luokan 306 vesivahingon osalta korjaustyö valmistuu maaliskuun loppuun mennessä ja siinä on huomioitu myös edellä mainitut sisäilmakorjaustarpeet.

Tilojen korjaussuunnitelma on teetetty Vahanen Jyväskylä Oy:llä. Suunnitelmassa on huimioitu korjaustavat kaikkiin samalla rakennetyypillä tehtyihin tiloihin. Korjaukset tullaan tekemään vaiheittain, niin että ensimmäisenä korjataan tilat 303 ja 305 toukokuun loppuun mennessä. Osana laadunvarmistustoimenpiteitä tullaan korjaustoimenpiteiden onnistuminen varmistamaan mm. tiiveyskokein ennen remontin laajentamista seuraaviin tiloihin. Korjauksen onnistumisen varmistuttua toimenpiteitä jatketaan seuraaviin luokkatiloihin. Remontti ei aiheuta väistötilatarvetta, vaan tilat korjataan vaiheittain niin että toiminnot pystytään siirtämään koulun sisällä muihin tiloihin remontin ajaksi. Tarkempi vaiheistus sovitaan yhteistyössä koulun kanssa.

Vanhempia on sosiaalisessa mediassa käytyjen keskutelujen perusteella huolestuttanut mikobien mm. sädesienen vaikutukset sisäilmaan ja lasten terveyteen. Sädesienet ovat maaperän bakteereja (aktinobakteereja), jotka homesienten tapaan kasvattavat rihmastoja ja itiöitä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobeja on monia ja sädesienet ovat yksi muiden joukossa. Sädesienikasvustojen poistamisessa noudatetaan samoja menetelmiä kuin mikrobikasvustojen poistoissa yleensäkin.Tulevassa korjauksessa vaurioituneet rakennekerrokset poistetaan. Lisäksi ilmavirtaukset rakenteiden läpi tullaan estämään. Kellarin lattiamateriaalit muovimattojen osalta tullaan uusimaan kesällä 2018.

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, käsitellyt tutkimuksen tulokset sekä saanut tiedoksi tilapalveluiden laatiman suunnitelman korjaustoimenpiteistä.

Mikkelin kaupungin terveysvalvonta ei ole asettanut tilojen osalta käyttörajoitteita.

Urpolan koulu järjestää aiheesta vanhempainillan, jossa käsitellään sisäilmakokonaisuutta tarkemmin.


Mikkeli 5.2.2018

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä