Tiedote Peitsarin koulun sisäilmaongelmista

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on todennut sisäilmatutkimuksen tulosten pohjalta, että Peitsarin koulurakennuksessa havaitut puutteet vaativat laajamittaisia korjauksia, joiden suunnittelu vaatii perusteellisen hankesuunnittelun sekä normaalin rakennushankkeen eri vaiheet.

Terveysvalvonta on todennut sisäilmatutkimusten tulosten perusteella, että koululla esiintyy terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Välitöntä vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ole.

Tilapalvelut on esittänyt terveysvalvonnalle 10.1.2018 selvityksen toimista, joihin se ryhtyy terveyshaitan rajoittamiseksi Peitsarin koululla.

Saatujen selvitysten perusteella terveysvalvonta toteaa, että tilapalveluiden esittämät toimet ovat tässä vaiheessa riittävät, mutta niillä ei poisteta terveyshaittaa koulusta. Koulunkäynti kiinteistössä voi jatkua, kunnes väistötilat ovat saatavilla.

Koulutoimintoja on siirtynyt Peitsarin päiväkodille ja Rämälän koululle. Lisäksi selvityksessä on parhaillaan muiden koulujen tilojen osittainen käyttö väistötilana.

Sisäilma-asioihin liittyen koululla järjestetään vanhempainilta lähitulevaisuudessa. Koulu ilmoittaa asiasta tarkemmin erikseen.

Jo tehtyjä ja tulevia toimia sisäilmaan liittyen:

  • Kiinteistön ilmanvaihtoa on tehostettu toistaiseksi sisäilmatutkimuksen tulosten perusteella.
  • Koulun esittämiin tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimet tammikuun lopulla.
  • Koulun ilmanvaihdon osalta tehdään tarkastelua paine-erojen suhteen viikoilla 4–5. Tarkastelulla selvitetään, että onko ilmanvaihto tasapainossa. Raportointi helmikuun puolivälissä.
  • Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveyttä parannetaan tiivistyskorjauksin. Korjauksen yhteydessä ei avata rakenteita. Korjaukset ovat alkaneet viikolla 5 ja valmistuvat helmikuun loppuun mennessä.
  • Liikuntasalin lattiarakenteeseen tehdään jatkotutkimuksia talvilomalla (viikolla 9).
  • Väistötilaprosessi on käynnistynyt. Väistötilojen aikataulusta ja laajuudesta tiedotetaan tarkemmin alkukeväästä. Alustavan aikataulun mukaan muutto väistötiloihin tapahtuu marraskuussa 2018. Aikataulua pyritään nopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Väistötiloihin siirtymisen jälkeenkin osaa nykyisen koulun tiloista käytetään vielä mahdollisuuksien mukaan. Näitä tiloja ovat muun muassa ruokala, käsityötilat sekä hallinto- ja liikuntatilat. Liikuntasalin osalta käytettävyys tarkentuu lisätutkimuksen valmistuttua.

Oppilaiden osalta mahdolliset oireet ilmoitetaan koulun terveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyteen.

Tilojen käyttöä ei ole rajoitettu terveysviranomaisen toimesta. Käyttäjät pidetään tietoisena tiedotteiden avulla.