Kooste sisäilmatarkastelun alla olevista kohteista

Seuraavissa kohteissa on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä.

Mikkelin taidemuseo, Ristimäenkatu 5

Rakennuksessa on sekä sisäilmaongelmia että tarvetta perusparannukselle ja toiminnallisille muutoksille. Kaupunki neuvottelee parhaillaan useamman osapuolen kanssa väistötiloja remontin ajaksi. Museo muuttaa keväällä 2018.

Taitola (Kalevankankaan päiväkoti ja työpajat), Raviradantie 16

Rakennuksen ulkovaipasta on löytynyt epäpuhtauksia. Rakennuksessa on ilmavuotoja, joiden mukana epäpuhtauksia voi kulkeutua sisäilmaan. Rakennuksessa on havaittu myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi.

Päiväkotitoiminta on siirtynyt väistötiloihin. Muiden toimintojen suhteen on neuvottelut käynnissä korvaavien tilojen osalta. Taitolan rakennus tullaan esittämään purettavaksi.

Ristiinan yhtenäiskoulu, Mäkitie 30

Rakennuksessa on ollut pitkään oireilua. Ilmanvaihdon tarkastelut ovat käynnissä parhaillaan. Toisen liikuntasalin lattiarakenne tulee korjata. Kohteeseen on perustetu moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9 – 11

Henkilökunnalla on ollut oireilua pitkään. Selittävinä tekijöinä ovat lattioiden vanhat muovimatot, rakenteiden ilmavuodot, mineraalivillakuidut sekä puutteellinen ilmanvaihto. Korjaukset suoritetaan vaiheittain tulevina vuosina. Kohteeseen on perustettu moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2

Käytössä on väistötilat (parakit) samalla, kun odotetaan uuden koulun rakentamista. Sisäilmaongelmien vuoksi vanha koulu on pääosin purettu. Ainoastaan teknisen työn tilat ovat jäljellä.

Rantakylän yhtenäiskoulu, Vanhamäentie 2

Koulun uudisosa valmistuu maaliskuun loppuun mennessä ja jäljelle jääneen vanhan osan peruskorjaus alkaa huhtikuun alussa, kuten myös puretun T-osan rakentaminen. Valmista pitäisi olla tämän vuoden loppuun mennessä.

Moision koulu, Kyläkouluntie 2

Rakennuksen vanhalla osalla on ilmavuotoja sekä aistinvaraisesti havaittu viitteitä epäpuhtaustekijöistä. Kohteeseen on perustettu moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Rakennuksen vanha osa on aikaisemmin suunniteltu purettavaksi ja korvattavaksi uudisrakennuksella. Toteutustapa kuitenkin riippuu kaupunkirakenneselvitystyöryhmän tekemistä palveluverkkolinjauksista.

Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6

Terveysvalvonta on todennut tilojen osalta terveyshaitan. Kiinteistöön tehdään korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla, jotta rakennuksessa voi oleskella väistötiloihin muuttamiseen saakka.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue selvittää parhaillaan muiden koulujen mahdollisuuksia ottaa vastaan Peitsarin koulun oppilasryhmiä. Lisäksi selvitetään muita olemassa olevia tiloja sekä mahdollisten siirtokelpoisten tilojen sijaintia ja mitoituksia. Koulutoimintoja on siirtynyt Rämälän koululle sekä Peitsarin päiväkotiin. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Lähemäen koulu, Kisatie 5

Rakennuksessa on havaittu teknisiä puutteita, joiden korjaukset on aloitettu 2017. Ilmanvaihdon osalta kaikkia toimia ei kyetty tekemään joululoman aikana. Toimet tulevat jatkumaan vielä alkuvuoden 2018. Rakennusteknisten korjausten osalta aikataulu selviää ilmanvaihdon toimien valmistuttua.

Urheilupuiston koulu, Anni Swanin katu 6

Rakennuksessa on havaittu välipohjarakenteessa mikrobivaurioita sekä ilmatiiveyden osalta puutteita. Osassa tiloja on viitteitä muovimattojen hajoamisprosessista. Koulu siirtyy väistötilaan Marskin aukiolle huhtikuussa 2018. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Mikkelin lukio, Päämajankatu 4

Keittiön lattirakenteessa on kosteusvaurio. Ei sisäilmaongelmakohde. Ruokailu siirtyy korjauksen ajaksi Päämajataloon keväällä 2018.

Urpolan koulu, Rinnekatu 8

Mikrobitutkimusten tulosten perusteella tiettyjen tilojen välipohjarakenteessa on reuna-alueilla viitteitä mikrobivaurioista. Lisäksi on havaittu muita sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Tilat tullaan korjaamaan. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Rahulan koulu, Rahulantie 26 A

Tutkimuksen perusteella osassa rakennusosia on havaittavissa puutteita ilmatiiveyden suhteen. Ilmatiiveyden parantaminen vaatisi laajamittaisia korjauksia, joita ei kyetä toteuttamaan koulun ollessa toiminnassa. Alapohjarakenteissa on viitteitä vaurioitumisesta. Jatkosuunnitelmasta tiedotetaan erikseen.

Rantakylän päiväkoti, Sokkalantie 25

Seurakunnan omistamassa rakennuksessa on havaittu viitteitä laajamittaisista vaurioista. Seurakunta on joka tapauksessa luopumassa kiinteistöstä, joten toiminta siirretään muualle. Siirtokelpoisten väistötilojen hankintaprosessi on aloitettu. Päiväkotirakennukseen on tehty välittömiä toimenpiteitä toiminnan jatkamiseksi väistötiloihin muuttamiseen saakka. Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Norpanhovin päiväkoti, Mikkelintie 39

Rakennuksessa on esiintynyt oireilua jonka johdosta suoritetaan laajamittaisia sisäilmatutkimuksia. Kenttätyöt tehdään viikkojen 4–5 aikana ja raportointi valmistunee maaliskuun loppupuolella.