Mikkelin kaupunki tehostaa sisäilmaviestintäänsä

Viime aikojen verkkokeskustelu liittyen Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmiin on ollut aktiivista. Mikkelin kaupunki on ryhtynyt tehostamaan sisäilmaviestintäänsä, jotta tarvittava tieto olisi nopeasti ja helposti löydettävissä verkossa ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Viestintä pyrkii tarjoamaan ulospäin sitä samaa tietoa, jota saavat esimerkiksi koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten vanhemmat ja kiinteistöissä työskentelevä henkilökunta. Ennen tiedottaminen on lähtökohtaisesti koskenut usein vain edellä mainittuja ryhmiä, mutta viime aikaisen keskustelun perusteella on havaittu tarvetta laajemmalle tiedonsaatavuudelle.

Mikkelin kaupungin verkkosivustolle on julkaistu tuoretta informaatiota sisäilma-asioista nyt kolmena tiedotteena, jotka ovat:

Kooste sisäilmatarkastelun alla olevista kohteista
Yleisimmät väittämät sisäilmaan liittyen
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli

mikkeli.fi/sisailma