Tiedote Moision koulun sisäilmaongelmista

Osalla Moision käyttäjistä on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita syksyn 2017 aikana. Oireilua koettiin pääosin koulun niin sanotussa vanhassa osassa.

Koululla toimii kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä, joka päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta.

Sisäilmatyöryhmän toiminta lopetettiin viime vuoden keväällä, koska käynnissä oli rakennushankkeen valmistelu (koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella ja uudemman osan peruskorjaus). Näin ollen työryhmän toiminnalle ei ollut enää perusteita. Viime vuoden syksyllä työryhmä perustettiin uudestaan ilmenneen sisäilmaoireilun ja rakennushankkeen muutosten vuoksi.

Sisäilmatyöryhmä toteaa, että Moision koulun vanhalle puuosalle ei ole tarpeellista enää tehdä uusia tutkimuksia, vaan tilalle tarvitaan uusia terveellisiä tiloja. Aiempien selvitysten ja tutkimuksien pohjalta on syytä olettaa, että puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi.

Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tutkimuksien perusteella vanhan osan tiloista on luovuttava ja tilalle on osoitettava toiminnalle korvaavat tilat.

Mikkelin kaupungin tilapalvelut ryhtyy kartoittamaan väistötiloja yhteistyössä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kanssa. Väistötiloja tarvitaan rakennuksen vanhalla osalla toimiville neljälle opetusryhmälle sekä samassa siivessä sijaitseville oheistoiminnoille.

Tilojen käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa nykyisestä. Oppilaiden osalta oire-epäilyistä pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyteen.