Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä esittää väistötiloja

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä on päätynyt esittämään koululle väistötiloja kokouksessaan 20.2. Ryhmään kuuluvat vs. rehtori Pertti Hotti, vs. varajohtaja Maija Uotila, työsuojeluvaltuutettu Juha Karppinen, kunnossapitoinsinööri Jussi Hietala, terveystarkastaja Mari Pöyry, työterveyshoitaja Hanna Säämänen ja kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen.

Jotta opetus Urpolan koulussa voidaan järjestää turvallisesti, työryhmä esittää, että prosessi väistötilojen etsimiseksi koko koululle käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Perusteena on oppilaiden ja henkilökunnan runsas oireilu.

Koska prosessi vie aikaa, 3-A- ja 4-A-luokille väistötilat pyritään saamaan jo kuluvan kevään aikana. Perusteena tälle on näiden luokkien oireilevien oppilaiden suuri määrä ja opettajien oireilu. Ensisijaisesti väistötilat yritetään löytää kaupungin omista tiloista, mahdollisimman läheltä Urpolan koulua. Hyvinä vaihtoehtoina mainittiin XAMK ja Mikael-koulu.

Oppilaiden ilmoituksia sisäilmaoireista on kirjattu yhteensä 58, lisäystä joulukuun lukuun on 20. Edellisen kokouksen jälkeen on tullut yksi uusi henkilökunnan ilmoitus.

Kotiopetuksessa on tällä hetkellä neljä oppilasta. Kaupungin tilapalvelut tiedottaa asian etenemisestä.

Tiedote Urpolan koulun sisäilmaongelmista 5.2.2018

www.mikkeli.fi/sisailma