Peitsarin koulun väistötilat Suomen Nuoriso-opistolle Paukkulaan

Peitsarin koululla tehdyissä sisäilmatutkimuksissa on havaittu viitteitä vaurioista, joita ei voida korjata koulutoiminnan aikana. Koululle on etsitty mahdollisia väistötiloja muista koulukiinteistöistä, yksityisestä palveluntarjonnasta sekä kartoitettu sijaintivaihtoehtoja siirtokelpoisille tilaelementeille.

Koulutoiminnan kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi on havaittu Suomen Nuoriso-opiston Paukkulan yksikön tilat. Kaupunki on neuvotellut luokkatilojen vuokraamisesta Paukkulan Artium-rakennuksesta sekä Kartanosta. Sekä Suomen Nuoriso-opiston rehtori Jukka Tammisuo että Peitsarin koulun rehtori Katariina Vilen näkevät järjestelyssä potentiaalia yhteistyöhön.

Yhteistyötä tulee olemaan muun muassa ruokapalveluiden osalta, kun kaupungin Isopata valmistaa oppilaiden ruoka-annokset ja Suomen Nuoriso-opiston työntekijät huolehtivat muun muassa tarjoilusta sekä astiahuollosta. 

Suomen Nuoriso-opiston tilat ovat sijainniltaan hyvällä etäisyydellä. Oppilaiden kuljetusmatkat eivät täten kasva kohtuuttomasti. Teknisen käsityön osalta oppilaat kuljetetaan Launialan koululle, mutta muut toiminnot järjestyvät Paukkulan alueella.

Peitsarin koulussa on noin 150 oppilasta. Aluksi koko koulu muuttaa Paukkulan alueelle, mutta syyslukukaudesta alkaen autistisille oppilaille on saatu järjestettyä tilat Kalevankankaan koululta. Autistiryhmä on tarkoitus sijoittaa Kalevankankalle pysyvästi heidän tarpeitaan paremmin palveleviin tiloihin. Paukkulan alueelle sijoittuvan väistön lopullista kestoa ei vielä tiedetä, mutta järjestely suunnitellaan niin, että tiloissa voidaan toimia jopa useita vuosia. Näin annetaan kaupunkirakennetyöryhmälle mahdollisuus suunnitella kouluverkko Lähemäen ja Peitsarin alueella.

Asia käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan ylimääräisessä kokouksessa perjantaina 9.3. Tilat ovat käytössä 26.3. alkaen. Tarkoituksena on, että muutto saadaan onnistumaan jo maalis–huhtikuun aikana.

Kaikki Mikkelin kaupungin sisäilma-asioihin liittyvät tiedotteet ovat osoitteessa mikkeli.fi/sisailma.
 

Kuva: Suomen Nuoriso-opiston ja Mikkelin kaupungin edustajat tapasivat Paukkulassa 22.2. Henkilöt vasemmalta alkaen: Jukka Tammisuo, Mirka Lähdeniemi, Katariina Vilen, Pertti Riekkinen, Mia Hassinen, Seija Manninen, Jarkko Hyttinen, Veli Liikanen.