Tiedote Moision koulun sisäilma-asioista

Moision koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä totesi helmikuussa, että Moision koulun vanhalle puuosalle ei ole tarpeellista enää tehdä uusia tutkimuksia, vaan tilalle tarvitaan uusia terveellisiä tiloja. Aiempien selvitysten ja tutkimuksien pohjalta on syytä olettaa, että puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi.

Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tutkimuksien perusteella vanhan osan tiloista on luovuttava ja tilalle on osoitettava toiminnalle korvaavat tilat.

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on ryhtynyt kartoittamaan väistötiloja yhteistyössä Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kanssa. Väistötiloja tarvitaan rakennuksen vanhalla osalla toimiville neljälle opetusryhmälle sekä samassa siivessä sijaitseville oheistoiminnoille.

9. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä käsitteli koulun nykyistä tilannetta. Sisäilman parantamiseksi koulu on muun muassa poistanut tiloista ylimääräistä irtainta, seurannut luokkatilojen lämpötiloja ja siivouttanut yläpölyjä. Käyttäjien kokemissa sisäilmaoireissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta helmikuun tilanteeseen verrattuna.

Lisäksi tilapalveluiden toimesta hiihtolomalla tehtiin tilojen 104 ja 105 ulkoseinärakenteeseen korjauksia. Koulun ilmoittamat luokkatilojen lämpötilapoikkeamat tullaan korjaamaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi keittiön ilmanvaihdon toiminta ja ohjaus tarkastetaan.

Kiinteistökohtaisen sisäilmatyöryhmän esittämät uudet toimet

Moision koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä esittää, että niin sanotun tiilikoulun osalle tulisi tehdä kuntotutkimus siinä vaiheessa, kun selviää, mikä on Mikkelin kaupungin suunnitelma eteläisen oppilasalueen järjestämiseksi. Lisäksi liikuntasalin osalta ulkoista kosteuskuormitusta täytyy vähentää ja on selvitettävä onko kuormituksesta aiheutunut rakenteellisia vaurioita.

Oppilaiden vanhemmille ja henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuus siinä vaiheessa, kun väistötilojen järjestämisestä on tehty suunnitelma ja aikataulu on tiedossa. 

Tilojen käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa nykyisestä. Oppilaiden osalta oire-epäilyistä pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyteen.