Mikkelin kaupunki hakee sisäilma-asiantuntijaa

Mikkelin kaupungille on perustettu uusi virkanimike. Tilapalvelut hakee sisäilma-asiantuntijaa vakinaiseen virkaan.

Sisäilma-asiantuntija toimii tilapalveluiden ylläpitotiimissä vastaten rakennusten terveellisyyteen liittyvistä asioista. Sisäilma-asiantuntijan työ edellyttää perehtyneisyyttä rakennusten sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Sisäilma-asiantuntija koordinoi rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia, osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta.

Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa suunnitelmien toimivuutta sekä työmaa-aikaista kosteudenhallintaa.

Mitä odotamme ja edellytämme?

Arvostamme kokemusta korjaus- ja kunnossapitorakentamisesta sekä kiinteistöjen kunnon kartoittamisesta. Työnkuvaan kuuluu sekä rakennustekniikkaan, rakennusten sisäilmastoon että kosteudenhallintaan liittyviä tehtäviä. Olemme valmiita kouluttamaan sinua työtehtävässä pärjäämisessä sekä eri osa-alueiden osaamisen vahvistamisessa.

Kelpoisuutena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi teknikon (rakennusmestarin) tutkinto.

Työssä onnistuminen vaatii työkokemuksen ja osaamisen lisäksi paineensietokykyä, itsenäistä työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista esitystaitoa.

Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet Kuntarekrystä (klikkaa linkkiä).