Kaupunkirakenneselvitys: Mikkelin kaupunki tiivistää kouluverkkoaan

Kaupunkirakenneselvitysesityksessä käy ilmi, että Mikkelin kaupunki on tiivistämässä kouluverkkoaan. Useita kouluja lakkautetaan ja yhdistetään.

Taustalla on muun muassa pyrkimys korvata sisäilmaongelmaiset, elinkaarensa päätöksessä olevat tilat terveillä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuneilla tiloilla. Kouluinvestoinnit ovat noin 34 miljoonaa euroa. Lähtökohtana kouluverkon uudistamiselle on oppilaan oman lähikoulun määräytyminen. Tavoitteena on, että alakoulut ovat vähintään 150 oppilaan kouluja.

Tiivistelmä toimenpiteistä koskien kouluverkkoa:

Pohjoinen alue

• Kalevankankaan yhtenäiskoulu – pohjoisen alueen aluekoulu, 572 oppilasta, ennuste (syntyneet 2011–2016), lukuvuosi 2023–24 533 oppilasta

• Ihastjärven koulu 31 oppilasta, ennuste lukuvuosi 2023–24 12 oppilasta – vähenevä oppilasmäärä

• Vanhalan koulu 65 oppilasta, ennuste 2023–24 49 oppilasta – vähenevä oppilasmäärä

TOIMENPIDE 1:

Ihastjärven koulu yhdistyy Kalevankankaan oppilasalueeseen 8/2019. Ei vaadi investointeja, noin 600 oppilasta

TOIMENPIDE 2:

• Vanhalan koulu jatkaa lukuvuoden 2022–23 loppuun. Oppilaat mahtuvat Kalevankankaan kouluun, kun noin 60 oppilaan tilatarve Lehmuskylän alueelta huomioidaan eteläisen aluekoulun tilasuunnittelussa ja kun oppilasalueiden rajoja tarkastetaan Kalevankangas–Päämaja–Urpola-koulujen kesken

Läntinen alue

• Rantakylän yhtenäiskoulu – läntisen alueen aluekoulu, oppilaita 652, ennuste 2023–24 625 oppilasta

• Otavan alakoulu, oppilaita 173, ennuste 2023–24 178 oppilasta

EI TOIMENPITEITÄ

Keskusta-alue

• Päämajakoulu, oppilaita 330, ennuste 2023–24 319 oppilasta

• Rouhialan koulu, oppilaita 92, ennuste 2023–24 88 oppilasta

TOIMENPIDE:

• Rouhialan koulun yhdistäminen

Eteläinen alue 1

• Urheilupuiston yläkoulu, sisäilmaongelmainen kiinteistö, 409 oppilasta, ennuste 2023–24 424 oppilasta (oppilaat tulevat nyt Urpolasta 117, Moisiosta 63, Päämajakoulusta musiikkiluokkalaiset 75, Olkkolasta 24, Rahulasta 24, Launialasta 60 ja Tuppuralasta 75 – näistä osa menee liikuntaluokille Kalevankankaalle)

• Urpolan alakoulu, sisäilmaongelmainen kiinteistö, 233 oppilasta, ennuste 2023–24 255 oppilasta

• Moision alakoulu, sisäilmaongelmainen kiinteistö, 142 oppilasta, ennuste 2023–24 139 oppilasta

• Olkkolan alakoulu, terve koulu, 39 oppilasta, ennuste 2023–24 35 oppilasta

TOIMENPIDE:

• Rakennetaan uusi yhtenäiskoulu Urpolan koulun tontille, eteläisen alueen aluekoulu, johon yhdistetään Urpolan koulun luokat 1–6 (233), Moision koulu (142) ja Olkkolan koulu (39) sekä näiden koulujen yläkoululaiset (117+63+24), Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset (60+30) sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista, yhteensä noin 850 (joista yläluokkalaisista osa liikuntaluokille Kalevankankaalle). Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

• Investoidaan uusi aluekoulu noin 850 oppilasta. Urpolan uuden koulun ensimmäinen lukuvuosi alkaa 8/2021

• Oppilasalueen rajojen tarkastaminen Lehmuskylässä ja keskustassa noin 60 oppilasta, Kalevankankaan, Päämajakoulun ja uuden eteläisen alueen yhtenäiskoulun kesken

Eteläinen alue 2

• Ristiinan yhtenäiskoulu 438 oppilasta, ennuste 2023–24 378 oppilasta

• Suomenniemen alakoulu 25 oppilasta, ennuste 2023–24 17 oppilasta

• Suomenniemellä on käynnissä elinvoimahanke, jonka toteutumista seurataan

TOIMENPIDE:

• Keskitetään Suomenniemen Kilikello-päiväkotiin alkuopetuksen 1–3-luokat, ja ohjataan alueen 4–6-luokkalaiset Ristiinan yhtenäiskouluun, järjestely toteutetaan 8/2020 alkaen

• Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tiloiksi valitaan koulu, jonka tiloissa ja piha-alueessa tulee huomioida

Eteläinen alue 3

• Anttolan yhtenäiskoulu, sisäilmaongelmainen kiinteistö, 150 oppilasta, ennuste 2023–24 130 oppilasta

TOIMENPIDE:

• Oppilaat ovat jo väistötiloissa

• Uusi koulu on suunnitteilla, tavoite: uusi koulu valmis 12/2019 mennessä

Itäinen alue 1

• Peitsarin alakoulu, sisäilmaongelmainen koulu, 145 oppilasta, ennuste 2023–24 127 oppilasta – sisäilmaongelmainen kiinteistö

• Lähemäen alakoulu 314 oppilasta, ennuste 2023–24 308 oppilasta

• Tuppuralan alakoulu 174 oppilasta, ennuste 2023–24 199 oppilasta

• Launialan alakoulu 103 oppilasta, ennuste 2023–24 89 oppilasta

• Rämälän alakoulu 61 oppilasta, ennuste 2023–24 62 oppilasta

TOIMENPIDE:

• Rakennetaan uusi Lähemäen aluekoulu, jonne ohjataan Lähemäen ja Peitsarin koulun oppilaat sekä Rämälän ja Launialan oppilaat, yhteensä (314+145+61+103), yhteensä 600–650 oppilasta

• Tuppuralan koulu jatkaa alakouluna (sis. alueen eskarit)

• Alueen yläkoululaiset Mikkelin Lyseoon, joka on itäisen alueen yläkoulu

• Investointitarve 600–650 oppilaan Lähemäen alakoulu

• Peitsarin, Launialan ja Rämälän koulut yhdistyvät

Itäinen alue 2

• Sairilan koulu 107 oppilasta, ennuste 2023–24 85 oppilasta

• Rahulan koulu, sisäilmaongelmainen koulu, 59 oppilasta, ennuste 2023–24 51 oppilasta

TOIMENPIDE:

• Rahulan koulun oppilaat siirtyvät väistöön syksystä 2018 alkaen Sairilaan, noin 170 oppilasta, ei lisätilan tarvetta (koululla myös alueen eskarit 24 lasta)

• Rahulan koulu yhdistyy Sairilan kouluun 8/2019 alkaen

• Sairilan koulusta yläkouluun Urpolaan

Itäisen alueen yläkoulu – Mikkelin Lyseo

Yläkoululaiset

• Uudesta Lähemäen koulusta (jossa Lähemäen, Peitsarin ja Launialan koululaiset), 150+75+60=285

• Tuppuralan koulusta 75

• Osa Päämajakoulun yläkoululaisista

• Huomioitava myös Rämälän alueen yläkoululaiset, joista osa Haukivuorelle ja osa Lyseoon

Itäinen alue 3/Haukivuori

• Haukivuoren yhtenäiskoulu 158 oppilasta, ennuste 2023–24 167 oppilasta

EI TOIMENPITEITÄ