Tiedote Urpolan koulun sisäilmasta

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi.

Korjaustapana on tiivistyskorjaus, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohdat tiivistetään. Samoin rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot tiivistetään ja kuitulähteet poistetaan tai käsitellään sidonta-aineella. Korjaustöiden aikataulussa varauduttiin siihen, että työt eivät valmistuisi koulun kesäloman aikana, vaan niitä jouduttaisiin osaksi jatkamaan syksyllä koulutoiminnan aikana.

Korjaukset saadaan suoritettua ennen koulutoiminnan alkua, eikä työstä näin ollen aiheudu haittaa enää syyslukukaudella. Korjaustöiden päätyttyä rakennus ylipaineistetaan ulkovaipan läpi sisäilmaan tapahtuvien ilmavuotojen estämiseksi. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse mitään epäpuhtauksia rakenteista.

Uuden koulun hankesuunnittelu käynnistyy syksyllä 2018 ja toteutussuunnittelu keväällä 2019. Nykyinen Urpolan koulu on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uudet tilat ovat valmiit. Uuden koulun rakentaminen voi tapahtua myös vaiheittain niin, että osa oppilaista pääsee muuttamaan uusiin tiloihin ennen koko koulun valmistumista. Tarkempi rakennustyön vaiheistus ja aikataulu tarkentuvat hankesuunnittelun aikana.