Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Urpolan koulun sisäilmatilannetta

Kaupunkiympäristölautakunta on varannut kokonaisen kokouksen Urpolan koulun asialle 20.9.

Urpolan koulun luokkien tiivistyskorjaukset sekä rakennuksen ylipaineistus saatiin tehtyä kesän aikana. Lautakunnan päätöksen mukaan korjaustoimenpiteiden vaikutuksia sisäilmaongelmiin seurataan ja tulokset otetaan huomioon rakennushankkeen ja siihen liittyvien väistötilaratkaisujen suunnittelussa.  

Kokouksen esitystekstissä todetaan, että henkilökunnan ja oppilaiden oireilu on vähentynyt tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Koululla tehdään suppea sisäilmastokysely sekä oireilun kartoitus vielä ennen syyslomaa, jolloin saadaan tarkempaa tietoa oireilun laajuudesta.

Asia laajemmin kokouksen esityslistalla (klikkaa linkkiä)