Urpolan koulussa on tehty korjauksia sisäilmaongelman poistamiseksi

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä tiedottaa seuraavaa.

Urpolan koululle perustettiin kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 10.4.2017. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi.

Korjaustapana oli tiivistyskorjaus, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohdat tiivistettiin. Samoin rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot tiivistettiin ja kuitulähteet poistettiin tai käsiteltiin sidonta-aineella. Korjaukset suoritettiin luokkatilojen osalta ennen koulutoiminnan alkua. Syyslomalla vastaavat korjaukset suoritetaan käytävätiloihin. Lisäksi syysloman aikana kellarin aulatilan lattiamateriaalit muovimattojen osalta tullaan uusimaan.

Lisäksi osaan koulun käytävätilojen ikkunoista asennetaan raitisilmaventtiilejä. Rakennuksen ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista.

Koulussa suoritetaan syyskuun aikana rakenteiden tiiveysmittauksia ja selvitetään mahdollisia ilmavuotoreittejä lämpökamerakuvauksin sekä merkkiainekokein. Mittausten tarkoituksena on varmistaa korjaustöiden onnistuminen.

Hankesuunnittelu käynnissä

Uuden koulun hankesuunnittelu on käynnissä ja toteutussuunnittelu käynnistyy keväällä 2019. Nykyinen Urpolan koulu on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uudet tilat ovat valmiit. Uuden koulun rakentaminen voi tapahtua myös vaiheittain niin, että osa oppilaista pääsee muuttamaan uusiin tiloihin ennen koko koulun valmistumista. Tarkempi rakennustyön vaiheistus ja aikataulu tarkentuvat hankesuunnittelun aikana.

Koulussa järjestetään vanhempainilta marras–joulukuussa, kun tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikutuksia sisäilman laatuun on selvitetty ja seurattu.