Tiedote Suksimäen päiväkodin sisäilmasta

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä tiedottaa seuraavaa.

Suksimäen päiväkodille on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä maaliskuussa 2018. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 81 puoltaa Suksimäen päiväkodin tilojen korvaamista uudisrakennuksella, johon yhdistetään alueen kaksi muuta yksikköä.

Kesän aikana päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden.

Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista. Lisäksi päiväkotiin on toimitettu ilmanpuhdistimia.