Tiedote Anttolan koulun sisäilmasta

Anttolan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä.  Edellisen kerran sisäilmatyöryhmän toiminta on päättynyt helmikuussa 2017.

Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta.

Anttolan koulun käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Anttola-talolla on tehty sisäilmatutkimus alkuvuodesta 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti kiinteistön sisäilman laatuun. Yksittäisinä tekijöinä mainittiin kuitulähteet. Osa näistä on jo saatu korjattua ja osa tullaan korjaamaan käyttäjien kannalta sopivana ajankohtana.

Lisäksi rakenteissa oli joitakin epätiiveyskohtia (muun muassa ikkunanpielet, halkeamat ja lattianraja), joista voi ilmavirtausten mukana kulkeutua sisäilmaan epäpuhtauksia. Osa näistä korjauksista on tehty.

Loppujen tiivistyskorjausten aikataulu sovitaan yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa. Anttola-talolla vesikaton lumiesteen kiinnityskohtien tiivisteet ovat pettäneet ja tästä on aiheutunut paikallinen vesivahinko kirjastoon. Asia huomattiin kesällä. Tämä vahinko on nyt korjattu.

Kohteessa on tehty ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä tutkimuksia. Lisäksi osassa tiloja tehdään vielä muun muassa olosuhdemittauksia (huoneilman lämpötila ja hiilidioksidi) sekä ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä tarkastuksia. Toimenpiteiden vaikutusta käyttäjien oireiluun seurataan. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on joulukuussa.