Tiedote Sairilan koulun sisäilmasta

Sairilan koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui 19.11.2018.

Terveysvalvonnan ja tilapalvelujen edustajat tekivät marraskuussa Sairilan koulussa katselmuksen, jossa tarkasteltiin ilmanvaihdon toimintaa, mitattiin lämpötiloja sekä hiilidioksidia ja arvioitiin sisäilman laatua aistinvaraisin havainnoin.

Tuossa katselmuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita, jotka vaikuttaisivat heikentävästi sisäilman laatuun. Katselmuksen jälkeen muun muassa koulun lämpötiloja on säädetty sekä siivoukseen on kiinnitetty enemmän huomioita.

Sairilan koulu sisäilmatyöryhmän toiminta lakkautetaan toistaiseksi. Sisäilmatyöryhmä kutsutaan uudelleen koolle, jos sille ilmenee tarvetta.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli

mikkeli.fi/sisailma