Tiedote Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmasta

Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 20.12.2018. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta.

Koulun käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Paikalla on tehty sisäilmatutkimus alkuvuodesta 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti kiinteistön sisäilman laatuun. Tutkimuksen pohjalta havaittuja yksittäisiä puutteita on jo osin korjattu ja korjauksia tullaan edelleen jatkamaan.

Lisäksi Anttola-talon tiloissa tehtiin katselmus loppuvuodesta ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tämän katselmuksen raportti on saatavissa alkuvuodesta.

Kohteeseen jo tehdyissä olosuhdemittauksissa (huoneilman lämpötila sekä hiilidioksidi) ei havaittu mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa. Ilmanvaihdon toimivuuteen liittyvissä tarkastuksissa sen sijaan havaittiin, että ilmanvaihdon riittävyydessä oli joissakin tiloissa puutteellisuuksia. Korjaukset ilmanvaihdon toimivuuden varmistamiseksi ovat käynnissä.

Marraskuussa rakennuksen ulkoseinästä otettiin neljästä kohdasta rakennusmateriaalista mikrobinäytteitä (seinän eristevillanäytteitä, villan sisäpinnasta). Näytteet otettiin vesikaton lumiesteiden kiinnityskohtien vuotokohtien alapuoliselta alueelta sekä sen läheisyydestä. Kahdesta näytteestä on löytynyt viitteitä mikrobikasvustosta. Vaurioalueen läheisyydestä otetaan lisää näytteitä, jotta saadaan selville, onko vauriota laajemmalla alueella.

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on maaliskuun alussa.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli