Tiedote Suksimäen päiväkodin sisäilmasta

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 9.1.2019. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta.

Päiväkodin käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita päiväkodin tiloissa. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista. Rakennuksessa tehdään kaksi viikkoa kestävä paine-eromittaus sisä- ja ulkoilman välillä helmi-maaliskuun aikana. Lisäksi päiväkodissa on käytössä ilmanpuhdistimia.

Uuden päiväkodin suunnittelu on käynnissä Kattilansillan nuorisotalon taakse. Uuteen kiinteistöön yhdistetään kolmen eri yksikön (Suksimäen päiväkodin, päiväkoti Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin) toiminnot.

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on syyskuussa.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli