Tiedote Norpanhovin päiväkodin sisäilmasta

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 16.1.2019.

Norpanhovin päiväkodissa Anttolassa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta, on suositellut muun muassa poistamaan rakennuksesta tiettyjä riskirakenteita sekä tekemään toimenpiteitä rakenteiden tiiveyden parantamiseksi.

Terveysvalvonnan näkökulmasta päiväkodin olosuhteissa ei kuitenkaan ole havaittavissa tekijöitä, joiden perusteella päiväkodin tilojen käyttöä tulisi rajoittaa tässä vaiheessa.

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa päätettiin, että päiväkotiin hankitaan riittävä määrä ilmanpuhdistimia. Lisäksi ilmanvaihdon aikaohjelmia muutetaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 22.11.2018 esittänyt kaupunkiympäristölautakunnalle, että lasketaan kustannukset seuraaville vaihtoehdoille:

1) peruskorjataan Norpanhovin päiväkoti

2) rakennetaan uudet päiväkotitilat Anttolan yhtenäiskoulukampuksen välittömään yhteyteen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Norpanhovin päiväkodin asiaa kokouksessaan 22.1.2019.

Kaupunkiympäristölautakunta puolsi Norpanhovin päiväkodin korjaamista terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti. Kuitenkin lautakunta esitti, että ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tulee alueelta selvittää muut päiväkotitoimintaan soveltuvat rakennukset.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli