Tiedote Norpanhovin päiväkodin sisäilmasta

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 18.2.2019.

Anttolalaiseen Norpanhovin päiväkotiin on toimitettu tammikuussa ilmanpuhdistimia. Puhdistimien vaikutusta käyttäjien oireiluun seurataan. Ilmanvaihdon aikaohjelmia on muutettu sovitusti.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Norpanhovin päiväkodin asiaa kokouksessaan 22.1.2019. Lautakunta puolsi Norpanhovin päiväkodin korjaamista terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti. Lautakunta kuitenkin esitti, että ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tulee alueelta selvittää muut päiväkotitoimintaan soveltuvat rakennukset.

Muiden päiväkotitoimintaan soveltuvien rakennusten kartoitus on käynnissä. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran huhtikuun alussa.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli