Kaupungin syntymäpäivän kansalaisfoorumi kirvoitti keskustelua

Mikkelin syntymäpäivän ohjelmaan 7.3. kuului kansalaisfoorumi kaupungintalon valtuustosalissa. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä kaupunkilaista sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen. Lisäksi paikalla oli osallisuuskoordinaattori Silva Suomala.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Kaupungin nykyinen taloustilanne on hankala. Onko mietitty kaupungin henkilökunnan vähentämistä?

Seija Kuikka: Palvelusuunnitelmaryhmä on tekemässä työtä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginjohtajan tasapainottamisohjelmaesitys on käsittelyssä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Satu Taavitsainen: Kaupungin on turvattava varhaiskasvatus, perusopetus ja vanhustenhoito. Olemme miettimässä esimerkiksi sitä, onko tarpeellista ylläpitää lentokenttää, joka ei näy kaupunkilaisille juurikaan ja voisiko välitason johtoporrasta esimerkiksi siirtää tekemään niitä töitä, joiden tekijöistä on pulaa. Asiat ovat nyt kaupunginhallituksen käsissä. Olen luottavainen, että saamme asiat hyvässä yhteistyössä eteenpäin.

Kysymys: Miksi Mikkelin kaupunki on panostanut biokaasuun Sairilassa?

Seija Kuikka: EcoSairila on yksi kaupungin kehittämisalustoista, uskomme vakaasti sen tulevaisuuteen.

Satu Taavitsainen: Haluamme olla kehityksen etulinjassa biokaasuasiassa. Uskon, että biokaasun käyttäminen lisääntyy, kun tekniikka kehittyy. Haluamme olla se paikkakunta, joka kaasua tuottaa. Se on pitkän ajan asia. Pitkän ajan tavoitteita ja niiden luomia työpaikkoja pitää olla.

Kysymys: Mihin ja millä aikataululla keskustaan on tulossa sähköautojen latauspaikkoja?

Seija Kuikka: Sähköautojen latauspaikkoja rakennuttavat esimerkiksi taloyhtiöt, asia ei niinkään ole kaupungin. Tarve ratkaisee tämänkin asian: Se, miten suomalaisten autokanta muuttuu. Koko Suomessa on noin 2000 julkista latauspistettä sähköautoille tällä hetkellä.

Kysymys: Mikä on Mikkelin kumppanuustalon tilanne?

Silva Suomala: Hanke etenee. Lähemäki-talolle on suunniteltu kyseistä kumppanuustaloa. Jos ei tule yllätyksiä, toiminta alkaa syksyllä.

Kysymys: Onko Rouhialan lopetettavalle koululle suunnitelmia?

Seija Kuikka: Yleensä rakennukset laitetaan näissä tapauksissa myyntiin. Joissakin tapauksissa vanhat rakennukset voivat jäädä muun muassa kylätaloiksi.

Kysymys: Onko Linnanmäelle eli niin sanotulle Ryssänkirkonmäelle suunniteltu palvelutalo oikealle paikalle ajateltu? Kyseessä on historiallisesti arvokas mäki, eikö sitä voisi säästää rakentamiselta?

Seija Kuikka: Asiaa on aikaisemminkin suunniteltu, lähinnä kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalon toimesta. Suunnitelmaan kuuluu vuokra-asuntoja ja palveluasumista. Yksimielisyyttä asiasta ei vielä ole. Essotelle on tarjottu muitakin vaihtoehtoja palveluasumiselle; asia on työn alla.

Satu Taavitsainen: Palveluasuntojen rakentamisella tavoitellaan sitä, että olisi enemmän vanhusten hoitopaikkoja. Kyseinen paikka on valittu siksi, että ammattikorkeakoulu on lähellä ja on ajateltu että opiskelijat voisivat asua lähellä koulua; se olisi merkittävä vetovoimatekijä. Monissa kaupungeissa on edistetty ratkaisuja, joissa nuoret ja ikäihmiset asuvat samoissa taloissa, jolloin sukupolvet kohtaavat.

Kysymys: Julkisen liikenteen harvat vuorot harmittavat. Voisiko asialle tehdä jotain?

Seija Kuikka: Julkista liikennettä pitää kehittää, mutta samalla kehitetään myös pyöräteitä.

Satu Taavitsainen: Olisi hyvä, jos kaupunginosaseurat laittaisivat kaupungille kehittämisehdotuksia, esimerkiksi erityisistä kellonajoista, jolloin on hyvä lisätä vuoroja, koska tuolloin kaupunki saa palautetta, jonka perusteella toimintaa voi kehittää.

Tilaisuuden lopuksi Kuikka ja Taavitsainen luettelivat parhaita asioita Mikkelistä.

– Sijainti, liikenneyhteydet, turvallisuus, hyvät lähipalvelut, luonto ympärillä sekä historia ja kulttuuri, josta voimme ponnistaa! kehui Seija Kuikka.

– Kivat ihmiset, oma murre eli miä ja siä sekä myö ja työ, upea luonto, puhtaat vedet. Täällä on ihana asua ja kasvattaa lapsia. On turvallista ja rauhallista, summasi Satu Taavitsainen.