Maaherrankatu kevenee kesäksi katuelämälle

Mikkelin Maaherrankadulla, välillä Savilahdenkatu–Hallituskatu, toteutetaan kävelypainotteisen kadun kokeilu heinä–elokuussa 2019. Kokeilulla parannetaan kävelyn olosuhteita keskustassa sekä osallistetaan yrittäjät ja kaupunkilaiset mukaan keskustan kehittämiseen. Lisäksi kokeillaan ja kerätään käyttäjien kokemuksia erilaisten pyörätelineiden sopivuudesta Mikkeliin.

Mikkelissä halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn asemaa kaupungin keskustassa. Vuoden 2019 aikana toteutettavassa hankkeessa muutetaan kokeiluluontoisesti korttelin mittainen pätkä Maaherrankadulla kävelypainotteiseksi. Kävelypainotteisella kadulla jalankulun olosuhteet ovat paremmat kuin tavallisella kadulla. Lisätila jalankulkuun ja oleskeluun saadaan rajoittamalla kadunvarsipysäköintiä kokeilualueella. Autoliikennettä Maaherrankadulla ei tulla rajoittamaan. Tarkempi kokeilualueen toteutus suunnitellaan vuorovaikutteisesti yrittäjien ja asukkaiden kanssa.

 – Katukokeilun idea nousee kaupungin strategioista ja suunnitelmista. Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkeliin -edistämisohjelmassa (2016) mainitaan keskustan jalankulkupainotteisuuden kasvattaminen ja pyöräpysäköinnin kehittäminen. Edistämisohjelmaan on kirjattu olosuhteiden kehittäminen esimeriksi jakamalla katutilaa uudelleen ja rauhoittamalla autoliikennettä ydinkeskustassa, kertoo Mikkelin kaupungin liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola.

Kokeilu sisältää kävelypainotteisen kadun rinnalla myös pyöräpysäköinnin kehittämistoimenpiteitä. Kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus kokeilla Maaherrankadun alueella heinä–elokuussa erilaisia pyörätelineitä. Telineistä voi antaa palautetta ja äänestää parhaita telinemalleja. Tavoitteena on hankkia myöhemmin kaupunkilaisten toivomat ja hyväksymät pyörätelinemallit.  

Kokeilu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia

Maaherrankadun kokeilualueesta halutaan tehdä houkutteleva ja mielenkiintoinen osa keskustaa. Viihtyisyyttä voidaan luoda muun muassa katuhuonekaluin, istutuksin ja hyödyntämällä taidetta. Yrittäjille ja muille oheistoimijoille tarjotaan mahdollisuus laajentaa toimintojaan kadulle ja järjestää kokeilualueella tapahtumia. Lopulta tunnelman luovat kaupunkilaiset ja kadulla vierailevat.

 – Kokeilulla saadaan arvokasta tietoa katualueen toimivuudesta, keskustan liikenteellisestä toimivuudesta sekä asukkaiden ja keskustatoimijoiden kokemuksista. Kokeilun pohjalta voidaan arvioida kadulle sopivia jatkokehittämistoimenpiteitä. Lisäksi kokeilu mahdollistaa paikallistoimijoiden, kuten yrittäjien ja kaupunkilaisten, osallistamisen katutilan suunnitteluun, toteaa Virpi Ansio Sitowise Oy:stä.

Kokeilun suunnitteluun osallistuminen

Asukkaat ja paikallisyrittäjät nähdään kokeilussa kaupunkisuunnittelijoina, joita hanketta toteuttavat asiantuntijat kuulevat. Taustalla on ajatus siitä, että kaupunki on asukkaiden yhteistä omaisuutta. Keskustaa halutaan suunnitella siten, että se tarjoaa kauppiaille menestymisen mahdollisuuksia ja on asukkaille kohtaamispaikka.

Kaikki kokeiluhankkeesta kiinnostuneet paikallistoimijat ja kaupunkilaiset halutaan mukaan kokeilun suunnitteluun. Ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus kokeilun suunnittelusta ja toteutuksesta järjestetään ideatyöpajan muodossa tiistaina 16.4. Kulttuuritalo Tempossa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua mukaan täällä (kauppiaat ja sidosryhmät) sekä täällä (asukkaat).

Katukokeilun suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan huhtikuun alussa Facebook-sivu. Sivu on tarkoitettu kaikkien paikallistoimijoiden ja kaupunkilaisten keskustelukanavaksi kokeiluun liittyen.  Katukokeilusta tiedotetaan myös kaupungin nettisivujen kautta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt hankkeelle liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 30 000 euroa. Toteutuksesta vastaavat yhdessä Mikkelin kaupunki, Mikke ry sekä Sitowise Oy.