Mikkelin kaupungin tilinpäätös: Palvelusuunnitelman ja kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteet vakauttavat taloutta

kaupungintalon julkisivu

Mikkelin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloudellisten haasteiden selättämiseksi kaupunki on valmistellut kaupunkirakenneselvityksessä ja palvelusuunnitelmassa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmat.

Kaupunkikonsernin rooli ja merkitys korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Konserniyhteistyötä on tiivistetty kaupungin strategisten toimenpiteiden toteutuksessa sekä kehittämisalustojen yhteisillä toimenpiteillä. Konserniyhteistyön tiivistämistä jatketaan edelleen vuonna 2019.

Kaupungin taloudessa haasteellinen vuosi

Taloudellinen suhdanne on ollut suotuisa vuosina 2017–18. Kuntien verokertymä kuitenkin väheni 0,5 prosentilla vuonna 2018. Tämä johtui pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksista. Kaupungin taloudellinen tulos heikentyi 17,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Mikkelin kaupungin tuloksen heikentymiseen vaikuttivat sosiaali- ja terveyspalvelujen laskutusosuuden kasvu 11 miljoonalla eurolla (6,1 %), verotulojen aleneminen 1,9 miljoonalla eurolla (1,1 %) sekä Otavian lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilityksen keskeytys opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta 2,8 miljoonalla eurolla.

Henkilöstö mukana työhyvinvoinnin kehittämistyössä

Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittämistyö käynnistettiin esimiesvalmennuksilla vuonna 2018. Valmennuksia jatketaan koko henkilöstön osalta vuonna 2019. Tavoitteena on osallistaa henkilöstö kaupungin kehittämistyöhön; tiedonkulun, vaikuttamismahdollisuuksien ja toimintatapojen uudistamiseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT -palvelujen uudelleen järjestämisellä vuosien 2018–2019 aikana luodaan perustaa digitaalisten sisäisten ja ulkoisten palveluiden kehittämiselle.

Työttömyys ja syntyvyys laskivat

Mikkelin kaupungin työttömyysaste laski vuoden takaisesta 1,3 prosenttia ollen vuoden 2018 lopussa 10,4 prosenttia (11,7 prosenttia vuonna 2017). Etelä-Savon työttömyysaste vuoden 2018 lopussa oli 10,9 prosenttia (12,5 prosenttia vuonna 2017) ja valtakunnallinen taso 9,7 prosenttia (11,2 prosenttia vuonna 2017).

Syntyvyyden alhainen taso on haaste tulevaisuudelle valtakunnallisesti. Etelä-Savossa asukasluku oli 144 640 asukasta ja asukasluku väheni 2 554 asukkaalla edellisestä vuodesta. Vuoden 2018 lopussa Mikkelissä oli 53 843 asukasta, mikä on 418 asukasta vähemmän kuin vuonna 2017.

Tulevaisuuden näkymiä

Kaupungin talouden tasapainottamista on valmisteltu kaupunkirakenneselvityksellä päiväkoti- ja kouluratkaisuissa ja palvelusuunnitelman toimenpiteillä, joiden toimeenpano on käynnistetty. Myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä odotetaan talouden sopeutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen hillitsemiseksi etenkin, kun sote- ja maakuntauudistus ei edennyt hallituskaudella päätökseen ja kunnat vastaavat sote-kustannuksista ehkä arvioitua pidempäänkin.

Tulojen lisäämistä veroja korottamalla tultaneen tarvitsemaan vuonna 2020. Sopeutussuunnitelmien avulla talouden arvioidaan kääntyvän ylijäämäiseksi vuonna 2020 ja taseeseen kertyvät alijäämät katetaan vuonna 2021. Taseessa on nyt kertyneitä alijäämiä 8,5 miljoonaa euroa.