Tiedote Norpanhovin päiväkodin sisäilmasta

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 2.4.2019.

Kaupunkiympäristölautakunta puolsi 22.1.2019 Norpanhovin päiväkodin korjaamista terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti. Kuitenkin lautakunta esitti, että ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tulee alueelta selvittää muut päiväkotitoimintaan soveltuvat rakennukset.

Anttolasta on kartoitettu päiväkotitoimintaan soveltuvia rakennuksia, mutta sellaisia ei ole ollut saatavilla. Norpanhovin päiväkodin korjaussuunnitelma viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Norpanhovin sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran, kun kaupunginhallitus on käsitellyt Norpanhovin korjaussuunnitelman.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli