Tiedote Ristiinan päiväkodin sisäilmasta

Ristiinan päiväkodille on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.4.2019.

Päiväkodilla on tehty lähivuosina korjauksia, joiden tarkoituksena on ollut parantaa sisäilman laatua sekä poistaa päiväkodin rakenteissa olleita vaurioita. Näillä korjauksilla koettiin tuolloin olevan parantavaa vaikutusta sisäilman laatuun. Edelleen kuitenkin osa päiväkodin käyttäjistä kokee saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta.

Kesällä 2019 Ristiinan päiväkodilla nuohotaan ilmanvaihtokanavisto. Lisäksi päiväkodin lämpötiloja tarkkaillaan ja niihin tehdään tarvittaessa säätöjä. Näiden toimenpiteiden vaikutusta käyttäjien oireiluun seurataan.

Seuraavan kerran sisäilmatyöryhmä kokoontuu lokakuussa.

Linkki: Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli