Mikkelissä testataan 112-sovellusta väestön varoittamisessa Toxi Triage -harjoituksen yhteydessä

Mikkelissä järjestetään 22.5. kansainvälinen Toxi Triage -harjoitus, jossa harjoitustilanne on rakennettu kemikaalionnettomuuden ympärille. Harjoitus toteutetaan Mikkelin torilla. Harjoituksen luonteen vuoksi Etelä-Savon pelastuslaitos yhteistyökumppaneineen harjoittelee myös väestön varoittamista.

Mikkelin keskustassa tulee soimaan väestöhälytin, josta annetaan yleinen vaaramerkki. Tämän lisäksi käytetään myös 112-sovellusta väestön varoittamiseen harjoituksen yhteydessä. Varoitusviesti saapuu niihin matkapuhelimiin, joissa on viimeisin sovelluspäivitys ja jotka sijaitsevat 20 kilometrin säteellä Mikkelin keskustasta kyseisenä ajankohtana. Viestissä kerrotaan, että kyseessä on harjoitus, jossa testataan 112-sovelluksen käyttöä vaaratiedottamisessa.

Harjoitustilanteena kemikaalionnettomuus

Toxi Triage -harjoitustilanne rakentuu kemikaalionnettomuuden ympärille, jossa Mikkelin torilla ja lähialueella olevat henkilöt altistuvat kemikaalille. Harjoituksessa henkilöitä hoidetaan eri vammojen perusteella, joita onnettomuus olisi voinut aiheuttaa. Henkilöt puhdistetaan pudistuslinjojen läpi ja välittömän ensiavun jälkeen sairaalahoitoa vaativat potilaat kuljetetaan jatkohoitoon Mikkelin keskussairaalan uudistuneeseen ensiapuun. Osa potilaista, jotka eivät vaadi välitöntä hoitoa, jäävät seurantaan ensiapupisteeseen.

Harjoituksessa ovat osallisena useat eri toimijat ja yhteistyötahot, joilla jokaisella on rooli todenmukaisen tilanteen perusteella.

Yleisjohtovastuu pelastustoimella

Pelastustoimella on tilanteessa yleisjohtovastuu ja se vastaa pelastamisesta, puhdistustoiminnasta ja väestön varoittamisesta. Ensihoito hoitaa potilaiden vammaluokituksen sekä välittömän ensiavun ja kuljettamisen sairaalan päivystykseen. SPR on alueella ensiapupisteessä. Poliisi on eristämässä aluetta ja ohjaamassa liikennettä. Harjoituksessa pelastuslaitoksella on käytössään omien henkilöpuhdistuslinjojen lisäksi myös maavoimien henkilöpuhdistuslinjastoja sekä suojeluvalvontajärjestelmiä.

Yleisö voi seurata harjoitusta Hallituskadun varrella. Harjoitus myös aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyitä Mikkelin keskustaan sekä hetkellisiä muutoksia kulkureitteihin Mikkelin keskussairaalassa. Tarkemmin järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.