Pääkirjastossa on otettu asbestikuitunäytteitä – lehtisali suljetaan viikoksi

Mikkelin pääkirjastossa on kiinteistönhoidon auditoinnin yhteydessä havaittu ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvassa raitisilmakammiossa asbestipitoisella eristeellä pinnoitettuja putkia. Tämän seurauksena kirjastorakennuksesta otettiin kattavasti pyyhintänäytteitä eri puolilta rakennusta, jotta voitiin selvittää onko asbestikuituja päässyt mahdollisesti irtoamaan putkieristeestä ja leviämään ilmanvaihdon mukana kirjastotiloihin.

Pyyhintänäytteitä otettiin yhteensä 12 kappaletta, joista kaksi sisälsi asbestikuituja. Positiiviset tulokset olivat kirjaston kellarissa sijaitsevasta kirjavarastosta ja 1. kerroksessa sijaitsevasta lehtilukusalista. Ensimmäisestä kerroksesta näytteitä oli lehtilukusalin lisäksi lastenosastolla sekä kaksi näytettä eri puolilta kirjastosalia. Näissä muissa näytteissä ei ollut asbestikuituja.

Kirjaston toisesta kerroksesta otettiin näytteet neljästä tilasta: lukusalista, maakuntakokoelmahuoneesta, musiikkiosastolta ja Mikkeli-salista. Toisen kerroksen näytteissä ei ollut asbestikuituja.

Alakerran kirjavaraston osalta asbestikuitujen todennäköinen lähde on näytteenottopaikan kohdalla oleva rikkonainen asbestieristeinen putki. Kirjavarasto ei ole asiakastilana.

Lehtilukusalin osalta asbestikuitujen todennäköistä lähdettä ei ole pystytty osoittamaan purkamatta tilan alakattorakenteita. Rakenne avataan tiloissa tehtävän siivouksen yhteydessä.

Kirjaston kaikki tilat ovat saman ilmanvaihtokoneen toiminta-alueena, joten asbestikuitujen kulkeutumista ilmanvaihdon välityksellä pidetään epätodennäköisenä. Pyyhintänäytteissä havaittujen asbestikuitujen raja-arvo on nolla, eli kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin aina kun pyyhintänäytteissä havaitaan asbestikuituja.

Kirjastossa suoritetaan asbestieristeiden poistaminen raitisilmakammiosta sekä ilmanvaihtokanavien nuohoaminen. Kellarin kirjavarastossa olevat asbestieristeiset putket pinnoitetaan kuitujen irtoamisen estämiseksi. Rakennuksessa suoritetaan kattava siivous huonepölykertyminen poistamiseksi tasopinnoilta. Kaikki toimenpiteet tehdään neljän viikon kuluessa. Toimenpiteiden jälkeen tiloissa tehdään uusintamittaukset. Töiden vaikutuksista kirjaston aukioloaikoihin tiedotetaan erikseen.

Tehtävistä toimenpiteistä on neuvoteltu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden, työsuojelun, kirjaston ja tilapalveluiden kesken. Lehtilukusali poistetaan käytöstä tutkimus- ja siivoustoimenpiteiden ajaksi 10.5. alkaen.  Lehtilukusali on poissa käytöstä arviolta viikon ajan. Kiinteistön omistajan ehdottamat toimenpiteet sekä aikataulutus katsotaan olevan riittävät ongelman poistamiseksi. Pääkirjasto järjestää väliaikaisen lehtipisteen päivän lehtien lukemiseksi lukusalin ollessa suljettuna. Muu lehtiaineisto on luettavissa sivukirjastoilla niiden normaalin valikoiman mukaisesti.

Asbesti on yleisnimike kaikille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestia on käytetty rakennusteollisuudessa laajasta 1900-luvun alusta alkaen. Asbestia sisältävien tuotteiden valmistus lopetettiin 1988 ja maahantuonti kiellettiin 1993. Puhtaan tilan raja-arvo on 0,01 asbestikuitua/cm³ ilmaa.