Itäistä aluekoulua esitetään Peitsariin

Uutta itäistä aluekoulua ei ollakaan enää aikeissa rakentaa Lähemäelle. Paikaksi esitetään nyt Peitsarin koulun tonttia.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21.5. Linkki esityslistaan.

Esityksen mukaan uusi aluekoulu rakennetaan käytöstä poistetun Peitsarin koulun paikalle, jonka ympäristössä on mahdollista hyödyntää noin 4,5 hehtaarin monimuotoinen alue. Uuden koulun sijoittamista Peitsariin perustellaan muun muassa liikennejärjestelyillä, Peitsarin päiväkodin läheisyydellä sekä sillä, että matka Lähemäen urheilukentälle säilyy edelleen kohtuullisena.

Lisäksi kaupunki harkitsee selvittävänsä läheisen kylmäaseman tontin hyödyntämisen uuden koulun näkökulmasta. Lisääntyvän liikenteen vuoksi koulun risteykseen on myös tarkoitus rakentaa kiertoliittymä.

Uuden koulun investoinnin suuruus on noin 15 miljoonaa euroa. Päätös uudesta koulusta linjattiin kevään 2018 kaupunkirakenneselvityksessä. Itäisessä aluekoulussa tulee olemaan 600 – 650 oppilasta.