Tiedote Urpolan koulun sisäilmasta

Urpolan koulussa talvella liikuntavälinevarastossa ollut vesivahinko on nyt korjattu.

Mikkelin kaupungin terveysvalvonta antoi sisäilmatyöryhmän pyynnöstä lausunnon Urpolan koulun sisäilmasta. Lausunnossaan terveysvalvonta edellytti, että Mikkelin kaupungin tilapalveluiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin suojaavien toimien toimivuuden tarkastamiseksi ja muiden mahdollisten sisäilmaongelmia aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Suojaavilla toimilla tarkoitetaan kohteessa aiemmin tehtyjä korjauksia, kuten tiivistyskorjauksia sekä ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä.

Tilapalvelut antaa terveysvalvonnalle kesäkuun loppuun mennessä selvityksen niistä toimista, joihin se ryhtyy Urpolan koulussa esiintyvien terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli