Maaherrankadun kesäkokeilu lähestyy – kävely ja pyöräily saa Mikkelissä uutta potkua

Mikkelin Maaherrankadulla, välillä Savilahdenkatu–Hallituskatu, toteutetaan kävelypainotteisen kadun kokeilu heinä-elokuussa 2019.

Kokeilulla parannetaan kävelyn olosuhteita keskustassa sekä osallistetaan yrittäjät ja kaupunkilaiset mukaan keskustan kehittämiseen. Lisäksi kokeillaan ja kerätään käyttäjien kokemuksia erilaisten pyörätelineiden sopivuudesta Mikkeliin. Autoilua ei Maaherrankadulla estetä, mutta pysäköintipaikkoja kokeilun aikana vähennetään.

Katukokeilu on osa Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jossa on mainittu kaupunkikeskustan jalankulkupainotteisuuden kasvattaminen ja pyöräpysäköinnin kehittäminen. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat Mikkelin kaupungin lisäksi Mikke ry ja Sitowise Oy.

Kokeilualueelle tulevista pyörätelineistä voi antaa palautetta ja äänestää parhaita telinemalleja. Äänestysohjeet julkaistaan myöhemmin. Tavoitteena on myös hankkia kaupunkilaisten äänestämät pyörätelinemallit. Kokeiluun tulee kolme erilaista runkolukittavaa pyörätelinemallia: Elpacin Falco fida, Lehtovuoren Treo ja Lehtovuoren U2-runkoteline. Pyörätelineet sijoitetaan H&M:n edessä olevan katoksen alle.

Maaherrankadun kesäkokeilu avataan perjantaina 28. kesäkuuta, jolloin Mikkelissä vietetään myös Kesäkatu-tapahtumaa. Lisäksi eri toimijoille tarjotaan mahdollisuutta tulla harjoittamaan toimintaansa kokeilualueella pop-up-hengessä. Pop-up-toimintoihin ja myyntipaikoille toivotaan mukaan sekä yrityksiä että muita toimijoita. Esimerkiksi nuorten työpajatoiminta järjestää kokeilun aikana viikoittain kaikille avoimia kädentaitopajoja.

Mikä muuttuu kesän ajaksi?

Silmäänpistävä muutos Maaherrankadun alueella on autojen pysäköintipaikkojen uusi tilankäyttö ja kadulle tuleva pyörätie. Kaksisuuntainen pyörätie kulkee korttelissa Stellan puolella katua. Akselin puolelle on varattu tilaa oleskeluun, myyntitoimintaan ja muuhun pop-up-toimintaan, istutuksille sekä lyhytaikaiselle autojen pysäköinnille. Katualueelle jää neljä autojen pysäköintipaikkaa.

Kesäkokeilun toteutussuunnitelma työstettiin huhtikuussa pidetyn kaupunkilaisille ja yrittäjille suunnatun työpajan pohjalta. Lisäksi yrittäjien ajatuksia kokeilusta ja tarpeista kokeilun toteutukseen liittyen kysyttiin huhti–toukokuussa toteutetun kyselyn kautta. Työpajan (16.4.2019) yhteenvetoon voi tutustua tästä linkistä.