Tuppuralan koulun vahingot pääosin rakennuksen keskiosassa

Keskiviikkona 19.6.2019 syttyneen Tuppuralan koulun tulipalon vahinkoja on ryhdytty arvioimaan. Kartoituksissa on selvinnyt, että vuosina 1979-1980 rakennetut liikuntatilat on tuhoutuneet kokonaan tulipalossa. Merkittäviä vesi- ja savuvahinkoja on havaittu koko rakennuksen keskiosassa, jossa sijaitsee liikuntatilojen lisäksi kaksi luokkatilaa, kirjasto sekä iltapäiväkerhotoiminnassa olleet tilat. ”Kaupungin arvioiden mukaan merkittävästi vaurioituneiden tilojen määrä on yhteensä noin 900m2. Euromääräisesti se on noin 2-3 miljoonaa euroa”, kertoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä. ”Pelastuslaitoksen ansiokkaiden toimien johdosta, palo rajautui rakennuksen keskiosaan ja rakennuksen siipiosat säilyivät, tämän hetkisen tiedon mukaan, vähäisin vahingoin.” Riihelä jatkaa. ”Tarkoituksena on, että koulutyötä päästään aloittamaan siipirakennuksissa heti syyslukukauden alussa. Kiinteistö on vakuutettu ja selvitykset vahinkojen suuruudesta on aloitettu.” 

Tarkemmat tiedot koulutyön aloittamisesta Tuppuralassa selviävät lähiviikkoina. Tavoitteena on ratkaisu, jossa kouluyhteisöä ei hajoteta, vaan kaikki Tuppuralan koulun oppilaat pääsevät aloittamaan koulun elokuussa samassa pihapiirissä. Sisäliikunnan osalta hyödynnetään kaupungin jo olemassa olevia liikuntatiloja.

Merkittävien vahinkojen alue on aidattu. Kaupunki muistuttaa, että aidatulla alueella liikkuminen ilman lupaa on kielletty turvallisuussyistä.

Kaupunki tiedottaa lisää tulipalosta aiheutuneista tilojen poikkeusjärjestelyistä heinäkuun puolessa välissä.