Maaherrankadun kesäkatukokeilu keskeytetään osittain torstaina 4.7. – kokeilu täydentyy kahden viikon kuluttua

Mikkelin ydinkeskustassa Maaherrankadulla on toteutettu kesäkatukokeilu osana kevyenliikenteen ja keskustan kehittämistä. Kokeilun tavoitteena on lisätä kävelyä ja erityisesti sujuvaa pyöräilyä keskustan alueella sekä löytää Mikkeliin sopivia muotoja keskustan ja kaupunkikulttuurin kehittämiseksi. Kokeiluun saatiin Traficomilta 30.000 euron avustus. Kokeilun suunnittelun aikana on pidetty ideointityöpaja, jossa oli mukana mm. yrittäjiä ja alueen asukkaita. Kokeilusta vastaa Mikkelin kaupunki, suunnittelijana on toiminut SitoWise ja toteuttajana Viherpalvelut Hyvönen.

Kokeilu avattiin kesäkatuprojektin suunnitelman mukaisesti perjantaina 28.6.2019.  Aikatauluhaasteista johtuen kaikkia kokeiluun suunniteltuja elementtejä ei kuitenkaan ehditty saada ajallaan. Kokeilun keskeneräinen ilme ja sen vaikutukset ovat aiheuttaneet kaupunkilaisissa ja yrittäjissä ihmetystä ja keskustelua.

Kaupunki on käynyt vuoropuhelua yrittäjien ja kuntalaisten kanssa kokeiluun liittyvissä kysymyksissä. Palaute on pyritty ottamaan huomioon ja kokeilualuetta on muutettu sen mukaisesti. Kaupunki on päättänyt, että kokeilu keskeytetään osittain torstaina 4.7.2019.  Kokeilu jatkuu 17.7.2019, jolloin kokeiluun tarkoitetut kaikki kaupunkikuvalliset elementit ovat saapuneet ja ne on asetettu paikoilleen. Käytännössä osittainen keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että väliaikaisiksi tarkoitetut Akselin puoleiset työmaa-aidat ja penkit poistetaan katukuvasta.

Kesäkatukokeilu päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti elokuun lopussa. Kokeilusta kerätään palautetta monin eri tavoin. Kokeilun aikana tehdään havainnointia katutilassa, kauppias- ja katuhaastatteluja ja liikenne- tai pysäköintilaskentaa. Kokeilun jälkeen toteutetaan verkkokysely erityisesti kauppiaille ja yrittäjille sekä mahdollisesti myös haastatteluja sekä verkkokysely asukkaille. Vastauksista kerätään tietoa kadun toimivuudesta ja kehittämisideoita, ajatuksia tai mielipiteitä Mikkelin pyöräpysäköintimahdollisuuksista ja telinemalleista. Kertyvä aineisto on osaltaan pohjana Mikkelin keskustan kehittämisen ja kaupunkikulttuurin kehittymisen suuntaa pohdittaessa.