Tuppuralan koululle väliaikaisia tiloja läheltä koulurakennusta – parakkeja ei tarvita

Tuppuralan koulun tulipalon sammutustöistä syntyneet vesivahingot koulurakennuksen keskiosassa aiheuttivat Tuppuralan koululle kahden luokkatilan vajauksen. Kaupunki on aktiivisesti etsinyt korvaavia tiloja. Tavoitteena on ollut, että kouluyhteisöä ei hajoteta, vaan että Tuppuralan koulun väki pääsisi aloittamaan koulutyötä yhdessä pihapiirissä.

Kaupunki on löytänyt koulurakennuksen lähistöltä olemassa olevia tiloja, jotka ovat sinällään käyttökuntoisia, mutta vaativat pieniä muutostöitä soveltuakseen opetustoimintaan. Kaupungin palvelupäällikkö Linda Asikainen kertoo, että tilat sijaitsevat Tuppuralan koulun lähituntumassa, ja että vuokraneuvottelut ovat jo loppusuoralla. ”Ratkaisu tarkoittaa sitä, että parakkirakennuksia ei tarvita”. 

Koulujen tilaratkaisut vaativat tiivistä yhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kesken. Asikainen kiittelee mukana olleita toimijoita ripeästä toiminnasta. ”Ratkaisujen löytyminen nopeasti kesken tärkeimmän lomakauden on vaatinut venymistä.”   ”Hyvällä yhteistyöllä on kuitenkin löydetty tilaratkaisut, joiden myötä koulutyön alkaminen Tuppuralassa syyslukukauden alussa voidaan turvata”, Asikainen iloitsee.

Tarkempia tietoja väliaikaisista tiloista kerrotaan lähempänä koulun alkua. Kirjastolle ei tulla etsimään korvaavia tiloja, vaan kirjastopalveluissa turvaudutaan lähikirjastoihin sekä liikkuviin kirjastopalveluihin.  Sisäliikunnassa hyödynnetään kaupungin olemassa olevia liikuntatiloja.