Tiedote Urpolan koulun sisäilmasta

Mikkelin kaupungin terveysvalvonta on edellyttänyt, että Mikkelin kaupungin tilapalveluiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin suojaavien toimien toimivuuden tarkastamiseksi ja muiden mahdollisten sisäilmaongelmia aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Suojaavilla toimilla tarkoitetaan kohteessa aiemmin tehtyjä korjauksia, kuten tiivistyskorjauksia sekä ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä.

Tilapalvelut on antanut terveysvalvonnalle selvityksen niistä toimista, joihin se ryhtyy Urpolan koulussa esiintyvien terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Rakennuksessa on jo tehty suojaavia toimenpiteitä, kuten rakennuksen ylipaineistaminen, lattiapinnoitteiden uusiminen useassa tilassa, tiivistyskorjauksien tekeminen, mineraalivillakuitulähteiden poistaminen, alaslaskurakenteiden puhdistaminen rakennusjätteistä, pölystä ja muusta kertymästä sekä toimitettu kohteeseen ilmanpuhdistimia.

Kiinteistön omistaja ei tee kohteessa suuria korjaustoimenpiteitä, vaan rakennus on linjattu purettavaksi. Koulutoiminta siirretään väistötiloihin ja nykyisen koulurakennuksen tilalle rakennetaan uusi eteläinen aluekoulu.

Koulun väistötiloiksi kartoitetaan eri vaihtoehtoja koulun välittömästä läheisyydestä. Väistötilat pyritään saamaan käyttöön syksyllä 2020. Todennäköisesti kaikkia toimintoja ei saada keskitettyä samaan kokonaisuuteen, vaan osa toiminnoista hajautetaan tai järjestetään muutoin eri kiinteistöissä. Tarkemmasta aikataulusta ja tilojen sijoittumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli