Konserni- ja elinvoimajaosto palasi kokoustyöskentelyynsä

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran kesän jälkeen. 

Kokouksessa kuultiin tuoreimmat kuulumiset kaupunkikonsernin hankintatoiminnan sähköistämisestä ja päätettiin maksukorttiohjeen päivityksestä. Jaosto myös nimesi edustajat Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen seminaareihin ja työpajoihin.

Lisäksi jaosto käsitteli konsernirakenteen tiivistämisselvityksen toimenpiteiden toteutusta. Yhtenä toimenpiteenä on ollut konsernin tunnettuuden nostaminen. Mikkelin kaupunkikonserni esittäytyi yhteisosastolla SYKE 2019 -työelämätapahtumassa Saimaa-stadiumilla 5. syyskuuta. Konserniosastolla mukana olivat emokaupungin lisäksi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä-Savon Energia, Metsäsairila, Biosairila, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikalo, Mikkelin ravirata, Sodan ja rauhan keskus Muisti sekä Esedu. 

Jaosto myös keskusteli konserniyhtiöiden hallitustyöskentelystä ja hallituksiin tarvittavasta asiantuntemuksesta. Konsernirakenteen tiivistämisselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin kuuluu varmistaa, että osakeyhtiöiden hallituksissa on riittävä osaaminen, tarvittaessa hallitusammattilaisten avulla. Riittävän osaamisen varmistamiseksi nimeämisiin laaditaan suuntaa-antava ohjeistus. Ohjeistusta valmistelee konserniohjausryhmä, joka tuo esityksensä konserni- ja elinvoimajaoston käsittelyyn ensi vuonna.

Lisätietoja
Olli Marjalaakso
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
045 317 2651