Mikkelin kaupunki viestii sisäilmaongelmista avoimesti ja mahdollisimman nopeasti

Mikkelin kaupunki tiedottaa sisäilmaongelmiin liittyvistä asioista kaupungin nettisivuilla. Mikäli kaupungin omistamassa rakennuksessa tulee oireiluilmoituksia, otetaan asia heti tutkittavaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa asiaa kartoittaa kaupungin sisäilma-asiantuntija. Mikäli rakennuksen kartoituksessa selviää ilmeinen, rajattu vaurio, se korjataan. Mikäli oireilevien henkilöiden määrä on suuri tai rakennuksessa on lisätutkimuksia vaativia tekijöitä, perustetaan kiinteistökohtainen moniammatillinen sisäilmatyöryhmä.

Kiinteistön sisäilmatyöryhmään kuuluvat yksikön esimies, käyttäjien edustaja(t), sisäilma-asiantuntija, työterveyshuollon, työsuojelun, terveysvalvonnan sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen edustajat. Ryhmään voidaan kutsua muita henkilöitä. Projektiryhmässä ongelmaa selvitetään yhteisesti sovittavalla tavalla. Kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä päätetään toimenpiteistä, kuten työpaikkakäynnistä, rakennuksessa tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimenpiteistä. Projektiryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta ja vastaa säännöllisestä ja ajantasaisesta viestinnästä. Hankalat tapaukset projektiryhmä tuo esiin kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Kaupungin sisäilmatyöryhmä valvoo kohdekohtaisten sisäilmatyöryhmien toimintaa ja tukee niitä työssään.

Kiinteistökohtaiset sisäilmatyöryhmät julkaisevat tiedotteen pääsääntöisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Samoin kaupungin sisäilmatyöryhmä tiedottaa tarpeelliseksi katsomistaan aiheista. Tiedotteet toimitetaan kiinteistön henkilökunnalle, kouluissa ja päiväkodeissa lasten vanhemmille sekä lisäksi aina kaupungin nettisivuille. Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa mikkeli.fi/sisailma.

Luotettavia lähteitä sisäilma-asioiden selvittämiseen ovat muun muassa:

Hengitysliitto / sisäilma

THL / sisäilma

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

Mikkelin kaupunki ei tällä hetkellä luokittele Lyseota tai Suomenniemen koulua sisäilmaongelmakohteeksi, eikä niissä ole toiminnassa sisäilmatyöryhmää. Rakennuksissa on tehty kunnossapitotoimenpiteitä vuosien saatossa. Kaupunki viestii sisäilmaongelmakohteista avoimesti ja mahdollisimman nopeasti. Mikäli lapsesi koulun sisäilma huolestuttaa, tulee asiassa olla ensisijaisesti yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Linkkejä
mikkeli.fi/sisailma
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli
Kooste Mikkelin kaupungin sisäilmakohteista