Tiedote Suksimäen päiväkodin sisäilmasta

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 18.9.

Osa päiväkodin käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin tiloissa. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista. Päiväkodin ylipaineistuksen toimivuus on varmistettu kahden viikon seurantamittausjaksolla toukokuussa.

Päiväkodissa on käytössä ilmanpuhdistimia. Lisäksi päiväkodista poistetaan ylimääräistä tavaraa siivouksen helpottamiseksi.
Yhdelle päiväkodin hoitoryhmälle etsitään väistötiloja lisääntyneen oireilun takia. Tilanteen etenemisestä tiedotetaan lasten huoltajille erikseen.

Uuden päiväkodin rakentaminen on käynnissä Kattilansillan nuorisotalon taakse. Uuteen kiinteistöön yhdistetään Suksimäen päiväkodin, päiväkoti Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin toiminnot. Päiväkoti valmistuu toukokuun lopussa 2020 ja päiväkodin toiminta uusissa tiloissa alkaa kesällä 2020.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli