Tiedote Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmasta

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 14.10.2019.

Yhtenäiskoulun niin sanotun kivikoulun puolella osa tilojen käyttäjistä on kokenut saavansa oireita koulun tiloissa.

Tutkimuksessa useamman eri tekijän on todettu vaikuttavan koulun sisäilman laatuun. Kiinteistössä on rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi ja ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin pieniä puutteita suodatuksessa. Kiinteistössä oli myös runsasta yläpölykertymää.

Mikkelin kaupungin terveysvalvonta on edellyttänyt, että kivikoulussa on terveyshaittojen vähentämiseksi tehtävä suojaavia toimenpiteitä.
Kivikouluun on toimitettu ilmanpuhdistimia luokkatiloihin. Niitä käytetään suojaustoimenpiteenä, kun odotetaan korjausten alkamista.

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019, että kivikoulun kellarissa sijaitsevan teknisen käsityön tilat sekä siihen liittyvä varasto korjataan. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet korjataan. Korjaussuunnittelu on jo käynnissä. Tarkempi korjaussuunnittelun aikataulu päätetään yhdessä koulun kanssa ja sisäilmatyöryhmä tiedottaa asiasta erikseen.

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on marraskuun lopulla.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli