Kaikkea se tekee –juttusarja alkaa – esittelyssä yhteisrakentamisen työryhmä

katunäkymä

Tässä juttusarjassa esittelemme kaupungissa käytössä olevia hyviä toimintamalleja ja -tapoja. Sarjan aloittaa yhteisrakentamisen työryhmän toiminta.

Yhteisrakentamisen työryhmä koostuu kaupungin eri yksiköiden lisäksi yritystoimijoista. Ryhmän tavoitteena on rakentaa ja peruskorjata samanaikaisesti kadut, puistot ja yleiset alueet niihin tulevan tekniikan kanssa. Tätä tekniikkaa ovat tyypillisesti katuvalot, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, sähkökaapelit, tiedonsiirtokaapelit ja kaukolämpö. Toimintamalli on hioutunut vuosien varrella ainutlaatuiseksi suunnittelun ja ennakoinnin työkaluksi.

Toiminnalla on jo yli 40-vuotiset perinteet. Yhteisrakentamisen työryhmä perustettiin Mikkeliin vuonna 1978. Nykyään työryhmä kokoontuu kuusi kertaa vuodessa.

Tavoitteena parempi kokonaisuuksien hallinta

Yhteisrakentamisen työryhmän tavoitteina ovat hankkeiden yhteen sovittaminen ja aikatauluttaminen sekä yhteistyön ansiosta saavutettavat rakentamisen kustannussäästöt ja parempi imago. Työryhmä tavoitteena on lisäksi katujen, puistojen ja yleisten alueiden arvon ja kunnon säilyttäminen tulevaisuuden hankkeiden ennakointi, esittely ja kommentointi sekä hyvien toimintatapojen jakaminen ja kehittäminen. Vuodelle 2019 erityistavoitteena on ollut työryhmän viestinnän avoimuuden parantaminen.

Yhteisrakentamisen haasteena aikataulut

Suurimpana haasteena on toimijoiden hankkeiden pitkäntähtäimen ennustettavuus. Julkisten hankkeiden rakentaminen samanaikaisesti yksityisten hankkeiden kanssa on vaativaa erilaisten talouden suunnittelukausien vuoksi. Muita haasteita yhteisrakentamisessa ovat rahoituksen saaminen, muut kiireellisemmät hankkeet ja työn tekninen toteutus. Joskus voi teknisesti olla helpompaa toteuttaa kadun remontointi vaiheittain.

Lisätietoa yhteisrakentamisen työryhmästä ja sen jäsenistä

Kaikkea se tekee –juttusarja kertoo kaupungin hyvistä käytänteistä ja yhteistyömalleista.