Kaikkea se osaa: Sairilan koulussa astellaan vahvuusportailla

Mikkelin Sairilan koulussa on aloitettu uudenlainen toimintamalli oppilaiden tunnekasvatuksessa. Vahvuusportaat ja tunnekortit lisäävät oppilaiden keskinäistä ja opettajiin suuntautuvaa vuorovaikutusta. Pääideoijana on ollut luokanopettaja Satu Aalto.

– Tarkoituksena on opettaa loppujen lopuksi elämäntaitoja, Satu Aalto sanoo.

– On myös vaikea oppia, jos jokin tunne on lukkiutunut päälle.

Aallon mukaan oppilaat tarvitsevat nykyisin innostavaa tunnekasvatusta, jossa myös oma havainnointi on tärkeää. Oppilas voi päivän aikana pohtia tunnekorttien kautta, mikä on päivän tunnetila, minkä tunnetilan aikana jokin onnistui tai epäonnistui.
 


Vahvuusportaat

Samanlaista tunnekasvatusmenetelmää ei toistaiseksi ole muissa mikkeliläisissä kouluissa. Sairilassa oppilaat ovat ottaneet menetelmän vastaan positiivisesti.

– Käyttämämme tunnekäsitteet ovat jo oppilaille tuttuja, niiden kautta muodostuu yhteinen kieli, mikä helpottaa työskentelyä, Satu Aalto kertoo.                     

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvuusportaat on jaettu kolmeen kategoriaan. Eka- ja tokaluokkalaisille keskeiset vahvuudet ovat itsesäätely, kiitollisuus, reiluus ja ystävällisyys. Kolmos- ja nelosluokkalaisille sinnikkyys, innokkuus, oppimisen ilo ja huumorintaju. Viitos- ja kuutosluokkalaisille, jotka ovat jo hyvää vauhtia menossa kohti teini-ikää: toiveikkuus, sosiaalinen älykkyys, rohkeus ja rakkaus.

Kuva: Opettaja Satu Aalto ja erityisopettaja Pauliina Ahvenainen vahvuusportaiden juurella.