Suunnitteilla olevat hakeutuvat palvelut korvaavat kirjastolakkautuksia – E-aineistojen käyttö kasvaa edelleen

Mikkelin seutukirjaston kolme toimipistettä lakkautetaan osana kaupungin säästökuuria. Tammikuun alusta alkaen toimintansa lopettavat Lähemäen ja Kalevankaan kirjastot. Rantakylän kirjasto lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

Osa lakkautettavien toimipisteiden aineistosta siirretään muihin toimipisteisiin lainattavaksi. Osasta aineistoa seutukirjasto luopuu. Lähemäen ja Kalevankankaan koulut ja lähipäiväkodit ottavat osan aineistoa omaan sisäiseen käyttöönsä. Sen jälkeen tarjotaan sama mahdollisuus muillekin kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi järjestetään poistomyynti, josta tiedotetaan erikseen. Mikäli aineistoa vielä jää, laitetaan se kierrätykseen tai lahjoitetaan.

– Aineistohankintoihin käytettävä määräraha on vaihdellut eri vuosina, kertoo seutukirjaston palvelupäällikkö Pia Kontio.

– Vuoden 2020 aineistohankintoihin on varattu 365 500 euroa. Summa sisältää kirjat, lehdet, av-aineistot (muun muassa dvd:t ja pelit) ja e-aineistot.

Hakeutuvat palvelut tulevat

Toimipisteiden lakkautuskeskustelun yhteydessä on tänä syksynä puhuttu hakeutuvista kirjastopalveluista. Palvelupäällikkö Pia Kontio kertoo, mitä niillä käytännössä tarkoitetaan.

– Hakeutuvilla palveluilla tarkoitetaan kirjastopalveluiden tuomista lähelle asukkaita tilanteessa, jolloin kirjastoja lakkautetaan eikä kirjastoautoa ole käytettävissä.

– Kehitettävässä toimintamallissa kirjastoaineistoja ja henkilökunnan osaamista tuodaan yhteistyökumppaneiden tiloihin tietyn aikataulun mukaisesti. Suunnitelmissa on liisata auto ja siirtää kaksi henkilöä hakeutuvien palveluiden tehtäviin. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi koulut, päiväkodit, palvelukeskukset ja muut yhteiset tilat. Aineistoja voi lainata pop-up-kirjastosta ja henkilökunta voi pitää esimerkiksi kirjavinkkausta, lukupiirejä, sanataidepajoja tai digiopastusta. Lisäksi lanseerataan lukuneuvojapalvelu ja kokeillaan varatun aineiston noutoautomaatteja, mikäli automaattikokeiluhankkeelle saadaan rahoitus.

Taustalla hakeutuvissa palveluissa on ajatus kirjaston tärkeimmistä tehtävistä: lukemisen edistämisestä ja aktiivisen kansalaisuuden tukemisesta.

– Valmista mallia tämäntyyppisten hakeutuvien palveluiden järjestämisestä ei ole olemassa, ja Mikkelissä mallia kehitetään kokeilujen ja asukkaiden osallistamisen kautta. Hakeutuvien palvelujen toiminta voi alustavan aikataulun mukaan käynnistyä syksyllä, Pia Kontio täsmentää.

Kirjastoauto lakkasi Mikkelissä muutama vuosi sitten, koska kalusto tuli tiensä päähän. Kontion mukaan uusi kirjastoauto olisi iso investointi, ja ammattipätevyyden voimaan tulon jälkeen kirjastoautopalvelun käynnistäminen edellyttäisi myös kahden uuden kuljettaja-virkailijan palkkaamista.

Maailma sähköistyy – niin myös kirjasto

Kirjallisuuden markkinoilla e-kirjat lisäävät suosiotaan koko ajan. Miten tämä näkyy kirjastoalalla ja toisaalta lisääntyvätkö mahdollisuudet e-aineistojen lainaamiseen? Kontion mukaan kyllä, mutta perinteinen kirja pitää yhä pintansa.

– Kirjastopalveluiden sähköistyminen ja e-aineistojen käyttö on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. Painettu kirja on silti pitänyt hyvin pintansa kirjastolainauksessakin. Fyysisiä kirjastoja tarvitaan tulevaisuudessa, koska niillä on monia muitakin tehtäviä kuin tarjota pääsy kirjastoaineistojen äärelle. Kirjastot ovat myös opiskelu-, työskentely- ja kohtaamispaikkoja ja niissä järjestetään erilaista toimintaa ja tapahtumia, Kontio sanoo.