Kaupunginhallitus: Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa ei ole esiintynyt rakenteellista korruptiota

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.1. selvityksiä liittyen epäkohtiin kaupungin toiminnassa. Asian esittelijänä oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Asia sai alkunsa viime vuoden keväällä, kun kaupungin luottamushenkilö, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) kirjoitti Länsi-Savo-lehden yleisönosastolle 27.3.2019 kaupungin rakenteellisesta korruptiosta ja luottamushenkilön painostamisesta. Kaupunginhallitus päätti 8.4.2019 pyytää selvitystä Satu Taavitsaiselta hänen kirjoituksestaan.

Väitetyt epäkohdat liittyivät tonttiasioihin

Taavitsaisen antama selvitys merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 15.4.2019. Selvityksessä on nostettu esille useita epäkohtia liittyen kaupungin toimintaan. Nämä esitetyt epäkohdat koskevat muun muassa kaavasta tehtäviä poikkeamisia, kaupungin tonttien myyntiä ja vuokraamista sekä näihin liittyviä käytäntöjä. Esille nostettuja seikkoja on käsitelty eri yhteyksissä muun muassa kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginlakimies teki kaupunginjohtajan pyynnöstä yhteenvedon saamistaan viranhaltijavastauksista. Niiden perusteella kaupunkiorganisaatiossa ei ole rakenteellista korruptiota. Kaupunginlakimies selvitti myös painostamisväitteitä keväällä 2019. Esille ei tullut jatkotoimia edellyttäviä seikkoja.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa yleisellä tasolla, että perättömien puheiden levittäminen on paheksuttavaa. Kaupunki pahoittelee asian johdosta viranhaltijoille, muille yksityisille henkilöille ja yrityksille aiheutunutta haittaa.