Kaupunki jatkaa kumppanuutta Mikkelipuistoyhdistyksen kanssa

Mikkelin kaupunki on jatkanut kumppanuussopimusta Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2020. Kaupunki tukee Mikkelipuistoa 90 000 eurolla. Vuonna 2019 tukisumma oli 120 000 euroa. Lisäksi viime vuonna kaupunki tarjosi työvoimaa puistoon. Tämän vuoden kumppanuus sisältää vain rahallisen tuen.

Tuen yhtenä edellytyksenä on ollut, ettei tukirahoja kohdisteta Mikkelipuistossa sijaitsevaan Greeneri-ravintolaan, sillä se vääristäisi paikallista kilpailua ravintola-alalla. Yhdistyksen erillisen selvityksen mukaan avustus ei ole kohdistunut ravintolatoimintaan. Mikkelipuistoyhdistys ei ole ulkoistanut ravintolatoimintaansa, koska joutuisi tällöin maksamaan takaisin Ely-keskuksen avustustuen, jonka se sai palvelurakennusta varten tietyin edellytyksin. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1. kumppanuussopimuksen uusimisen sekä yhdistyksen selvityksen ravintolatoiminnan jatkumisesta osana yhdistystä.

Mikkelipuisto on yhdessä Kenkäveron ja Urpolan kohteiden kanssa osa Saimaa Central Parkin kokonaisuutta. Viime vuonna Mikkelipuistossa vieraili 110 000 kävijää. Puisto toimii kaupunkilaisten ja matkailijoiden yleisenä virkistysalueena, jossa on tarjolla myös liikunnallisia palveluita sekä mahdollisuuksia muun muassa tapahtumien järjestämiseen.