Lautakunnalle esitetään, että Urpolan uusi koulu rakennetaan betonista

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Urpolaan tuleva uusi eteläinen aluekoulu rakennetaan betonista.

Kaupunginhallitus palautti kouluhankkeen uuteen valmisteluun. Hankesuunnitelmaan on pyydetty lisälausuntoja ja näkemyksiä betoni- ja massiivipuurakenteiden mahdollisuuksista sekä kustannusvaikutuksista. Kaupunginhallitus esitti, että puu on pidettävä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa.

Miksi esitetään betonia eikä puuta?

Eteläinen aluekoulu tulee olemaan kolmi- tai nelikerroksinen rakennus. Kaupungin tilapalveluiden näkemyksen mukaan puu soveltuu runkomateriaaliksi parhaimmillaan yksikerroksisiin ja pienempiin kohteisiin. Suomessa ei ole vielä toteutettu yhtään näin suurta massiivipuurakenteista koulua, joten suunnittelusta ja toteutuksesta ei ole kokemuksia, mikä osaltaan on iso laatu- ja kustannusriski. Lisäksi tilapalveluiden mukaan betoni on paloturvallinen, hyvin ääntä eristävä ja soveltuu pitkien jännevälien kohteisiin, kuten uusiin avoimiin oppimisympäristöihin. Betonirakenne on tiivis ja eristeen kanssa energiatehokas. Lisäksi betonielementti- ja paikallavalurakentamisesta on paikallista osaamista sekä tuotannossa että urakoitsijoissa. Orgaanisena aineena puu elää, mikä voi aiheuttaa epätiiveyttä rakenneliitoksiin. 

Puurakentamisella on kuitenkin myönteinen imago

Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakalan mukaan puurakentamisella on myönteinen imagovaikutus, kun puhutaan muun muassa ilmastoasioista. Rakentamisvaiheen kasvihuonekaasupäästöt ovat 20 – 70 prosenttia pienempiä kuin betonirakentamisen, koska puu sitoo hiilen itseensä koko rakennuksen käyttöajan eikä puuraaka-aineen tuotannossa synny hiilipäästöjä kuten betonin tuotannossa. 

Kustannuksia vertailtaessa puurakentaminen nousee kuitenkin betonirakentamista kalliimmaksi vaihtoehdoksi. Valtiontukea kaupunki ei saisi, koska sitä saa vain asuntorakentaminen. Lautakunnalle esitetään, että aluekoulu suunnitellaan hankesuunnitelman mukaisesti betonirunkoisena.

Linkki: Asia lautakunnan esityslistalla 5.3.