Urpolan uutta koulua esitetään sittenkin puiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta päätyi kokouksessaan 5.3. sittenkin esittämään puuta eteläisen aluekoulun rakennusmateriaaliksi.

Selvitysten jälkeen tekninen johtaja Jouni Riihelä esitti lautakunnalle, että Urpolaan rakennettava koulu tehtäisiin betonista. Jaakko Väänäsen (kesk.) esitystä puurakentamisesta kannatti Vesa Himanen (ps.).

Asiasta äänestettiin. Puurakentamisen kannalla olivat  Pekka Heikkilä (vihr.), Kerttu Hakala (vihr.), Jaakko Väänänen, Vesa Himanen,  Jaana Vartiainen (sd.), Keijo Siitari (kesk.), Risto Pöntinen (kesk.) ja Raimo Ruotsalainen (sd.). Betonirakentamista kannattivat Marita Hokkanen (sd.), Paavo Puhakka (kok.), Tarja Gråsten-Tarkiainen (kok.) ja Hannu Tullinen (sd.).

Vastaehdotus voitti äänestyksen, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Urpolan koulu rakennetaan puusta.