Kaupunginhallitus: Urpolaan rakennetaan puukoulu

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus päätti 9.3. äänestyksen jälkeen, että eteläisestä aluekoulusta tehdään puukoulu.

Linkki esityslistaan

§ 59 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset

Esittelijä esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen iltapäivätoiminnan maksun korotuksesta, § 24. Hyväksyttiin.

§ 60 Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 täytäntöönpanot

Hyväksyttiin.

§ 61 Suur-Savon Sähkö Oy:n johdon tapaaminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 62 Meijän Mikkeli -jatkohanke

Hyväksyttiin.

Jatkohankkeen kustannusarvio on 360 802 euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus (80 %) on 295 989 euroa, Mikkelin kaupungin rahoitus (15 %) 55 508 euroa ja yksityinen rahoitus (5 %, yhdistykset) 18 503 euroa.

§ 63 Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle oli, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eteläinen aluekoulu suunnitellaan hankesuunnitelman mukaisella tilaohjelmalla jaettuna urakkana kaupungin omaan taseeseen. Uusi aluekoulu tulee kuitenkin toteuttaa materiaaliratkaisultaan puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Valtatien suuntaan näkyvän liikuntasalin ulkovaippa rakennetaan massiivipuusta. Lisäksi puuta hyödynnetään mahdollisimman paljon rakennuksen sisätiloissa pintamateriaalina sekä täydentävissä rakennusosissa ja kalusteissa.

Jyrki Koivikko (kok.) esitti Armi Salo-Oksan (kok.) kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Äänestettiin.

Käsittelyä jatketaan JAA. 7 ääntä: Arto Seppälä (sd.), Jarno Strengell (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.).

Jyrki Koivikon vastaesitys pöydälle jättämisestä EI. 4 ääntä: Armi Salo-Oksa, Mali Soininen (kok.), Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry (kd. sit.)

Jatkettiin käsittelyä.

Keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen, Jarno Strengellin, Minna Pöntisen ja Soile Kuitusen kannattamana, että "Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Urpolan uuden aluekoulun on oltava kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja perustelujen mukaisesti puukoulu. Koulusta on suunniteltava toimiva ja nykyaikainen koulukiinteistö. Muita materiaaleja käytetään mahdollistamaan rakennustekniset seikat sekä korostamaan kokonaisuuden toimivuutta ja nykyaikaisuutta. Materiaalien yhdistäminen ja uudet kombinaatiot ovat avainasemassa. Puun osuuden on oltava niin suuri, että voidaan aidosti puhua puukoulusta."

Äänestettiin.

Kaupunginjohtajan pohjaesitys JAA. 4 ääntä: Armi Salo-Oksa, Mali Soinien, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry

Pekka Pöyryn vastaesitys EI. 7 ääntä: Arto Seppälä, Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen

Pekka Pöyryn esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Eriävän mielipiteen jättivät Armi Salo-Oksa, Mali Soininen ja Jyrki Koivikko.

Jukka Pöyry esitti, että koulu rakennetaan betonista. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

§ 64 Tuppuralan koulun palo, uuden liikuntasalin rakentaminen

Hyväksyttiin.

§ 65 Eron myöntäminen Maarit Pöntiselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 66 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Hyväksyttiin.

§ 67 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

Hyväksyttiin.

§ 68 Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppäsen irtisanoutuminen

Hyväksyttiin.

§ 69 Norolan nuorisoseura ry:n laina, väliaikainen rahoitus Leader-hankkeeseen

Hyväksyttiin.

§ 70 Tililuoton myöntäminen Mikkelin Ravirata Oy:lle

Hyväksyttiin.

§ 71 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2019

Hyväksyttiin.

§ 72 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2020

Hyväksyttiin.

§ 73 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 74 Mikkelin Passarit ry:n avustushakemus, Power Cup -isännyys 2022

Hyväksyttiin.

§ 75 Oikaisuvaatimuksen tekeminen, perusteettoman edun palauttamista koskeva päätös

Hyväksyttiin.

§ 76 Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätöksestä kaatumisvahingon vahingonkorvauksesta

Hyväksyttiin.

§ 77 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 20.1.2020 § 31 (Yhteenveto ja selvitys Mikkelin kaupunkiorganisaatioon kohdistuvista väitteistä rakenteellisesta korruptiosta)

Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on luottamushenkilöön liittyvästä asiasta, asia käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Listatekstissä mainitussa henkilöstön vetoomuksessa oli seitsemän nimeä.

Puheenjohtaja muutti esitystä siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tilaamaan selvitys ulkopuoliselta taholta.

§ 78 Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10–2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2–3 kilometriä. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin 4 000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste harkitaan uudestaan 2021 talousarvion yhteydessä.

Esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunkiympäristölautakunnan tulee tehdä kokonaisselvitys kutsuliikenteen palveluverkosta vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. 

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA. 9 ääntä: Jukka Pöyry, Minna Pöntinen, Soile Kuitunen, Arto Seppälä, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Jyrki Koivikko

Jarno Strengellin vastaesitys EI. 2 ei ääntä: Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 79 Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen tunnin jälkeen

Hyväksyttiin.

§ 80 Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Hyväksyttiin.

§ 81 Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä

Hyväksyttiin.

§ 82 Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan

Hyväksyttiin.

§ 83 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin markkinointia 5-tiellä

Hyväksyttiin.

§ 85 Virastotalon vesikaton uusiminen (lisäpykälä)

Hyväksyttiin.

Lisätiedot
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
arto.seppala@mikkeli.fi
044 794 2208