Mikkelin lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen 16.3.2020 alkaen

Mikkelin lukiorakennus

Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksessa lähiopetus keskeytetään toistaiseksi. Maanantaista 16.3.2020 alkaen siirrytään etäopiskeluun. Yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin kunkin lukion lukiolaisille, huoltajille ja henkilöstölle sunnuntaina 15.3.2020.

Toimenpiteellä pyritään ehkäisemään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Mikkelin lukiokoulutuksen henkilöstö valmistelee kattavat etäopiskeluohjeet lukiolaisille maanantaina 16.3.2020. Maanantain lukiolaiset opiskelevat kotona opettajien sunnuntaina ryhmilleen antamien ohjeiden pohjalta.

Etäopiskelun kestoa arvioidaan koronatilanteen mukaan. Etäopiskelu jatkuu ainakin 5.4.2020 saakka, jolloin Mikkelin lukion lukuvuoden neljäs jakso päättyy.

Etäopiskelun aikana lukiossa ei järjestetä kouluruokailua.

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään ylioppilastutkintolautakunnan 13.3.2020 ilmoittaman muuttuneen aikataulun mukaisesti 16.3. – 20.3.2020 Saimaa Stadiumilla. Reaalikokeet ovat siirtyneet päiville 17.3.2020 ja 19.3.2020. Teknisissä järjestelyissä otetaan huomioon koronatilanne muun muassa niin, että kokeen suorittaville luodaan mahdollisimman väljä istumajärjestys.

Lukiolaisia pyydetään välttämään tapahtumia ja tilanteita, jossa altistumisen riski on suuri. Edelleen muistutetaan hyvästä käsihygieniasta sekä oikeasta yskimistekniikasta.