Koronavirusepidemia yllyttää myös valemedioita – Seuraa vain luotettavia lähteitä

Koronavirusepidemiaa hyödyntävät myös niin sanotut valemediat, jotka levittävät viruksesta ja vallitsevasta tilanteesta väärää tietoa.

Hyvä hygienia kannattaa siis säilyttää informaatiossakin. Älä jaa vääriä tietoja tai usko väärää informaatiota koronaviruksesta ja epidemiatilanteesta. Seuraa vain luotettavia lähteitä, joita ovat

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
– Valtioneuvosto eli Suomen hallitus ja ministeriöt
– Merkittävimmät tiedotusvälineet, mm. Suomen Yleisradio (YLE)
– Paikalliset tiedotusvälineet, mm. Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti
– Aluehallintovirasto (AVI)
– Essote sekä muut sote-kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit
– Kaupunkien ja kuntien nettisivut