Mikkelin vesilaitos rakentaa puhdistamon valmiiksi ilman pääurakoitsijaa

Mikkelin kaupungin logo.

Mikkelin vesilaitos varmistaa puhdistamohankkeen valmistumisen jatkamalla rakennustöitä uudella organisaatiolla. Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti 17.3.2020 purkaa Metsäsairilan puhdistamon pääurakkaa ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon pääurakkaa koskevat urakkasopimukset. Urakkasopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Vesilaitos ottaa välittömästi Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon rakennustyömaat haltuunsa kaikkine siellä olevine rakennuksineen ja rakennustavaroineen käyttäen niitä töiden jatkamiseen. Mikkelin vesilaitos tulee jatkossa esittämään kaikille työmaan sivu- ja aliurakoitsijoille sopimuksen solmimista suoraan vesilaitoksen kanssa ja töiden jatkamista työmaalla.

Menettelyn taustalla on Mikkelin vesilaitoksen huoli pääurakoitsijan edellytyksistä saada rakennusurakat valmiiksi sopimusten mukaisesti. Järjestely ei koske hankkeissa mukana olevia sivu-urakoitsijoita eikä jätevesiprosessin käyttöönottoa.

Töiden on tarkoitus jatkua kahden viikon kuluessa uuden organisaation voimin. Puhdistamon koekäyttö alkaa marraskuussa ja rakentaminen valmistuu toukokuussa 2021.