Etelä-Savossa varaudutaan yhteistyössä Suomen iäkkäimmän väestön turvaamiseksi

Etelä-Savossa on tehty toimia koko väestön turvaamiseksi ja kriittisten elintärkeiden palveluiden ylläpitämiseksi. Etelä-Savon valmiusfoorumi korostaa kaikkien vastuuta ohjeidenmukaisessa toiminnassa, alueen erityispiirteet huomioiden.

Alueemme erityispiirteinä on väestön ikäjakauma, meillä on Suomen iäkkäin väestö, mutta toisaalta olemme myös yksi suosituimmista vapaa-ajan asumisen alueista. Toivomme, että vapaa-ajan asunnoilleen saapuvat huomioivat vallitsevat olosuhteet muun muassa välttämällä vierailua ikäihmisten luona, huomioimalla valtakunnalliset ohjeet sekä alueelliset toimintamallit esimerkiksi sairaanhoitoon hakeutuessa.

Sairaanhoitopiirit seuraavat tilanteen kehittymistä tiiviisti ja varautumista on toteutettu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Ohjeistukset elävät tilanteen kehittyessä ja tiedotteiden osalta tulee seurata aina viimeisimpiä ohjeita, joita eri viranomaiset ovat antaneet.

Yhteistyötä tehdään useiden eri viranomaisten ja toimijoiden sekä Essoten ja Sosterin kanssa varautumisessa ja tilannekuvan jakamisessa maakunnallisesti. 

Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontuu toistaiseksi kolme kertaa viikossa päivittämään koronaviruksen osalta tilannekuvaa ja suunnittelemaan yhdessä yhteisiä toimintamalleja. Tämän lisäksi eri toimijat pitävät sisäisiä palavereja ja tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden ja THL:n kanssa. Kaikilla yhteisenä tavoitteena on epidemian leviämisen estäminen sekä palveluiden turvaaminen ja henkilökunnan työssäjaksaminen.

Etelä-Savon valmiusfoorumi on valmiusjohtoryhmän laajennettu toimielin, jossa on mukana edustajat maakunnan alueen eri viranomaisista, kriittisiltä toimialoilta, maakunnan kaikista kunnista, oppilaitoksilta sekä maakunnan asiantuntijat koronaviruksen osalta.